'Verkiezingen in Nicaragua vrij, eerlijk verlopen'

MANAGUA, 27 febr. - De belangrijkste internationale waarnemersmissies, zoals die van de VN, de Organisatie van Amerikaanse Staten, de groep van Jimmy Carter en van het Europese Parlement, hebben de verkiezingen in Nicaragua vrijwel unaniem omschreven als 'eerlijk en vrij'. De belangrijkste waarnemers hebben hulp toegezegd bij de overdracht van de macht. De door de oppositie wegens vermeende partijdigheid veelgekritiseerde Opperste Kiesraad kreeg lof toegezwaaid voor de manier waarop het stembusproces is verlopen.

De Amerikaanse democratische senator Christopher Dodd, die als waarnemer voor de groep van ex-president Jimmy Carter optrad, noemde de gebeurtenissen in een gesprek met journalisten 'zonder precedent', omdat nooit eerder in Nicaragua een machtsoverdracht geweldsloos of reglementair heeft plaatsgehad.

De sandinistische pers toonde zich gisteren nauwelijks enthousiast. Het blad regeringsgezinde ochtendblad El Nuevo Diario had als openingskop 'Voordeel voor Bush' en de eveneens 's ochtends verschijnende sandinistische partijkrant Barricada deed het met 'Nog een miljoen stemmen te tellen'. Het avondblad van de oppositie, La Prensa - eigendom van de verkiezingswinnares - liet triomfantelijk weten: 'Violeta Presidente'. De aanstaande president staat de komende weken voor de moeilijke taak een eensgezinde en efficiente regering te vormen met de partijen waaruit haar UNO bestaat. Het betreft partijen die destijds deel uitmaakten van de rechtse Coordinadora Democratica, de partijen die door teruggekeerde contra-leiders zijn (her)opgericht en voormalige bondgenoten van het Frente Sandinista, zoals de Onafhankelijke Liberale Partij van vice-president Virgilio Godoy, de Nicaraguaanse Socialistische Partij en de Communistische Partij van Nicaragua.

In UNO-kringen wordt met enthousiasme verwezen naar het voorbeeld van de vijftien-partijen coalitie die in Chili generaal Pinochet wist te verdrijven en wier christen-democratische leider Patricio Aylwin volgende maand president wordt. Maar Chili is een land met een meer ontwikkelde politieke traditie, terwijl de Nicaraguaanse traditionele politici een reputatie van verdeelzucht hebben te verliezen. Daar komt bij dat mevrouw Chamorro weinig politieke ervaring heeft en een tamelijk wankelijke gezondheid geniet. Dat zou kunnen leiden tot hinderlijke concurrentie tussen haar vice-president Godoy, een politicus die weinig harmonie uitstraalt, of speciale favorieten van de toekomstige president zoals haar zoon Pedro jr. haar schoonzoon en campagneleider Antonio Lacayo of de voormalige contra-leider Alfredo Cesar.

In een poging tot stabiel bestuur te komen sloten de veertien UNO-leden vorige maand wel een akkoord, volgens welk de toekomstige UNO-regering 'van nationale redding' zich verplicht tot geregelde confrontaties met een 'politieke raad'. Daarin zullen alle partijen twee vertegenwoordigers hebben.

Het UNO-partijprogramma streeft onder meer naar een scheiding van partij en staat, vermindering van de presidentiele macht en liberalisering en privatisering van de economie. Evenals het sandinisme opteert de UNO voor een 'gemengde economie' waarin ruimte is voor staatsbedrijven, cooperaties en particuliere ondernemingen. Maar het is wel duidelijk dat de particuliere sector een veel zwaardere rol krijgt toebedeeld. In het algemeen wil de UNO de door de sandinisten doorgevoerde landhervormingen handhaven, vooral waar het de voormalige uitgebreide bezittingen van wijlen dictator Somoza betreft. Maar hervormingen die op 'illegale' wijze werden uitgevoerd of op grond van wetten die 'strijdig zijn met de mensenrechten' kunnen worden herzien, aldus het UNO-programma.