Shell verhoogt verzekers bedrag olieramp tankers

ROTTERDAM, 27 febr. - Shell heeft besloten het verzekerde bedrag voor milieuvervuiling door tankers die voor haar transporten uitvoeren te verhogen tot 700 miljoen dollar. Tot nog toe waren schades tot een half miljard dollar gedekt, maar de kosten van enkele recente milieurampen gingen dit bedrag te boven.

In een brief aan Londense scheepsmakelaars heeft Shell International Marine, de dochtermaatschappij die verantwoordelijk is voor de transporten, meegedeeld dat de maatschappij in het vervolg voor elk transport en elke tankercharter een garantie eist dat de kosten voor vervuiling zijn verzekerd tot $700 miljoen. Dit bedrag moet in een aanvullende clausule in de transportcontracten worden vastgelegd. Tot 20 februari gold een verplicht verzekerd bedrag van 400 miljoen dollar en daarna 500 miljoen met de mogelijkheid van een vrijwillige verhoging tot 700 miljoen.

In de brief wijst Shell op het belang van de tankereigenaren om het verzekerde bedrag te verhogen. Oliemaatschappijen, scheepsmakelaars en reders zijn geschrokken van de enorme olieramp als gevolg van het ongeluk met de tanker Exxon Valdez voor de kust van Alaska. Exxon, de grootste concurrent van Shell, raamt de kosten nu op 2 miljard dollar. De maatschappij heeft tot nu toe 0,7 miljard dollar gereserveerd om deze schadepost op te vangen.