Reiss

Reiss en Co, de investeringsmaatschappij van drs. J. J. Kuijten, heeft haar positie op het gebied van kapitaalmarktactiviteiten versterkt door de overneming van Visser Bemiddeling, bemiddelaar in onderhandse leningen. Visser wordt na de overneming waarschijnlijk samengevoegd met Reiss Effecten, de nieuwe naam van het eerder door Reiss verworven commissionairshuis De Roo, Nieuwenhuijse en Van der Pol.

Overweging tot aansluiting bij Reiss was voor Visser dat sinds enkele jaren sprake is van grote verwevenheid van de openbare en onderhandse kapitaalmarkt, wat tot uiting komt door een toeneming van ruiltransacties tussen beide marktsegmenten. Deze tendens vereiste een entree op de openbare obligatiemarkt, wat door de samenvoeging met Reiss Effecten wordt bereikt.

Het aandelenkapitaal van de groep zal worden versterkt en een uitbreiding van de personele bezetting (nu 20 personen) ligt in het voornemen.