PvdA Rotterdam: sloop Heijplaat heroverwegen

ROTTERDAM, 27 febr. - De PvdA-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad vindt dat het college van B en W de plannen voor sloop van het tuindorp Heijplaat moet heroverwegen. De fractie heeft zich daarover gisteravond en vanmorgen intern beraden. 'Het college heeft op basis van summiere gegevens veel te snel conclusies getrokken', zegt raadslid R. M. van Middelkoop (PvdA). 'Het moet allemaal maar eens goed uitgerekend worden.'

Volgens Van Middelkoop komt het standpunt van de fractie, verreweg de grootste in de Rotterdamse gemeenteraad, erop neer dat de plannen voor stad en haven opnieuw en in onderlinge samenhang moeten worden bestudeerd. Hij sluit daarbij geen enkel scenario uit, ook niet de sloop van Heijplaat op termijn.

Het college van B en W maakte vorige week bekend dat na 2000 niet aan sloop van de 900 woningen van Heijplaat valt te ontkomen. Het grondgebied is volgens het gemeentebestuur nodig voor de vestiging van bedrijven die moeten verhuizen wegens de renovatie van de 'Kop van Zuid', hoogbouw bedoeld voor bewoning op de linker Maasoever. De fracties van CDA, VVD en Links Rotterdam hebben zich eerder uitgesproken tegen het voorstel van B en W om Heijplaat te slopen. De bewoners zijn fel tegen sloop van hun wijk.