Ombudsman: arrestaties vaak ten onrechte

DEN HAAG, 27 febr. - Doordat de politie te traag is met het doorgeven van wijzigingen voor het opsporingsregister, worden alleen al op Schiphol jaarlijks ongeveer honderd mensen ten onrechte gearresteerd. Deze conclusie trekt de Nationale Ombudsman na een onderzoek naar de wijze waarop vervallenverklaringen van signaleringen in het geautomatiseerde opsporingsregister van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) worden verwerkt.

Iemand komt in het opsporingsregister van de CRI als hij de bij een onherroepelijk vonnis opgelegde boete niet heeft betaald of een vrijheidsstraf niet ten uitvoer kon worden gelegd omdat de veroordeelde niet bereikbaar was. Dat CRI-register kan door 45 politiekorpsen en de Koninklijke Marechaussee via een terminal rechtstreeks geraadpleegd worden. Voor de andere korpsen is de CRI 24 uur per dag te raadplegen. Een signalering leidt ertoe dat de veroordeelde aangehouden kan worden door politie of marechaussee. Een aantal politiekorpsen geeft per post door als iemand zijn straf heeft ondergaan waardoor er enige tijd mee is gemoeid de signalering in te trekken.

Tijdens het onderzoek is de Ombudsman gebleken dat Justitie en Binnenlandse Zaken willen regelen dat de politiekorpsen de mogelijkheid krijgen zelf rechtstreeks vervallenverklaringen van verzoeken om opsporing in het systeem in te voeren.

Volgens een woordvoerder van de CRI is het computersysteem waardoor politiekorpsen zelf mutaties in het register kunnen doorvoeren binnen een jaar operationeel. De oorzaak van de huidige moeilijkheden ligt volgens de CRI volledig bij lokale korpsen. 'Wijzigingen die wij krijgen aangeleverd, zijn binnen een uur verwerkt.'