Meisjes kiezen niet vaker exact ondanks campagne

ZOETERMEER, 27 febr. - De overheidscampagne 'Kies Exact' die meisjes moest bewegen een of meer exacte vakken te kiezen, heeft er nog niet toe geleid dat meer meisjes zulke vakken in hun pakket nemen. Wel hebben meisjes meer belangstelling gekregen voor exacte vakken.

Dit blijkt uit een evaluatie van de campagne door het ministerie van onderwijs op basis van metingen van het NIPO. Op dit moment zijn alleen de gegevens bekend van meisjes die in het eerste campagnejaar (1987) hun vakkenpakket moesten samenstellen. Deze meisjes hebben inmiddels eindexamen HAVO of VWO gedaan. Zij hebben wel meer belangstelling gekregen voor exacte vakken, maar dit heeft niet geleid tot de keuze van een ander vakken-pakket. In hun examenpakketten is slechts een kleine stijging waar te nemen van het aandeel van de exacte vakken.

Meisjes zeggen vaker dat zij van plan zijn om exacte vakken in hun pakket te kiezen, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Daarbij speelt volgens de onderzoekers onzekerheid een rol. Ook de houding van ouders, decanen en docenten stimuleert meisjes nog onvoldoende om van een 'rolbevestigend vakkenpakket' af te wijken. De vorig jaar afgesloten campagne, die 2,3 miljoen gulden heeft gekost, zal daarom worden gevolgd door een meer op docenten en ouders gerichte actie.

Uit het NIPO-onderzoek komt naar voren dat meisjes steeds minder vaak vinden dat het kiezen van exacte vakken zinloos zou zijn. In overgrote meerderheid zijn ze het oneens met de stelling dat talen echt iets voor meisjes zijn en exacte vakken echt iets voor jongens. Voor zover meisjes examen hebben gedaan in exacte vakken, zijn zij ongeveer even vaak geslaagd als jongens met een vergelijkbaar examenpakket.