Landbouwers betrekken stellingen

DEN HAAG, 27 febr. - Actievoerende boeren hebben vanochtend hun stellingen weer ingenomen in Den Haag, de noordelijke provincies en Zeeland. Overheidskantoren en grensposten zijn met tientallen trekkers geblokkeerd. Groepen actievoerders trokken vanmorgen in optocht naar de Heinekenbrouwerij in Zoeterwoude, waar zij voor meer gerst in het bier pleiten, en naar de visafslag in Scheveningen om vissers tot actie te bewegen. De akkerbouwers in Den Haag wilden proberen hun problemen voor te leggen aan de Westduitse minister Genscher, die aan het eind van de middag in Den Haag zou aankomen, maar dat leek praktisch moeilijk uitvoerbaar te zijn. Enkele tientallen vrouwen van landbouwers hebben zich vanochtend laten inschrijven bij arbeidsbureaus, onder andere in Friesland, om aan te geven dat zij genoodzaakt worden een baan te nemen om de landbouwbedrijven in stand te houden.

In het noorden van het land wordt nog steeds brood gehamsterd, hoewel blokkades van fabrieken niet zijn te verwachten. Adjunct-directeur F. Mazenier van Hendriks Bakkerijen, die aan supermarkten in het noorden levert, zegt vandaag 2500 broden extra te hebben gebakken, 'en dat was nog niet genoeg'. Het landelijk coordinatiecomite van de boeren heeft gisteren met het bestuur van de Nederlandse Bakkersstichting gesproken over een vergroting van het percentage Nederlandse tarwe in het brood. Ook is gevraagd om bijsluiters bij verpakt brood met de leus 'met twee cent per brood is de akkerbouwer uit de nood'. De blokkade van de vijf toegangswegen en de spoorlijn van de VAM in Wijster is door de boeren tot speerpunt van hun actie gemaakt. Zonodig zullen nog meer tractoren naar Wijster rijden om de zaak effectief af te zetten, aldus een woordvoerder van de boeren. De VAM onderzoekt of civielrechtelijke en strafrechtelijke stappen kunnen worden genomen, maar zal eerst de boeren vragen vrijwillig op te stappen. De maatschappij wil de schade van 600.000 gulden per dag verhalen op de boeren, aldus een woordvoerder. 'We maken ons grote zorgen over de op ons afkomende chaos', aldus de VAM. 'We hebben niets tegen de actievoerende boeren zelf, maar ze beletten ons onze verplichtingen aan de gemeenten na te komen.'

De VAM vraagt zich af hoelang deze situatie 'maatschappelijk en milieuhygienisch' toelaatbaar is. 'Die grens is bereikt of bijna bereikt'. De VAM heeft gisteren een brief gestuurd aan de ministers van landbouw en van VROM. In de brief heeft de VAM de ministers gevraagd om bemiddeling voor een oplossing. Het ministerie van landbouw beheert de aandelen van het bedrijf.