'Hoge rente gebiedt snelle aanleg TGV naar A'dam'

AMSTERDAM, 27 febr. - De blijvende hoge reele rentestand dwingt tot haast bij de aansluiting van Schiphol en Amsterdam op een Europees net van hoge snelheidstreinen, ook in oostelijke richting. Dit betoogde drs. T. P. Treumann, directeur van de Europese Investeringsbank gistermiddag op een symposium van de Amsterdamse Kamer van Koophandel.

Thema van het symposium was het belang van de Train Grand Vitesse (TGV) voor de noordvleugel van de randstad. Volgens de KvK is het besluit van november 1989 over de wijze waarop Nederland zal worden aangesloten op de TGV-Nord 'van een te laag ambitieniveau'.

'Bij een investering van circa 2 miljard gulden vanaf 1991 voor de aanleg van zo'n net zal elke dag vertraging 200.000 gulden aan rentelasten kosten', zei Treumann. Hij meent dat bij de besluitvormingsprocedures onvoldoende rekening wordt gehouden met dit economische feit. Voor de Europese Investeringsbank zou bij een investeringsbeslissing de tracekeuze van de TGV een knelpunt kunnen zijn. Hij riep op een politiek initiatief te ontwikkelen waardoor Nederland niet nog verder geisoleerd raakt in het Europa zonder binnengrenzen.

Drs. R. den Besten, president-directeur van de Luchthaven Schiphol pleitte voor de aanleg van een directe TGV-lijn, minimaal naar Schiphol. Deze zou onmisbaar zijn voor de luchthaven. 'Wij willen een internationaal vervoersknooppunt zijn en de TGV vergroot onze capaciteit', aldus Den Besten. Op de huidige 16 miljoen passagiers per jaar zou dat een verlies van 350.000 passagiers betekenen, maar Schiphol wil niet onbeperkt groeien. Ook Amsterdams wethouder drs. M. B. van der Vlis (verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening) is voor een TGV met een eigen trace van Rotterdam, via Schiphol, naar Amsterdam door het groene hart van de randstad. 'De rijksoverheid moet, na een achterstand van tien jaar in investeringen op het gebied van de infrastructuur, nu kiezen tussen overheidsinvesteringen en overheidscomsumptie', aldus Van der Vlis. Hij pleitte voor het instellen van een kapitaalsdienst van de overheid na 1992, waardoor grote infrastructurele projecten als een TGV-net beter zouden kunnen worden gefinancierd. R. S. M. L. de Vilder, voorzitter van de KvK, kondigde de oprichting aan van BART, Bereikbaarheid Amsterdamse Regio per Trein, een werkgroep waarin de Kamer van Koophandel, Schiphol en de Gemeente Amsterdam zitting hebben en die een strategie moet ontwikkelen om de TGV naar de hoofdstad te krijgen.