Hagemeyer

Het handelsbedrijf Hagemeyer heeft 1989 afgesloten met een nettowinst van fl.54,4 miljoen. Dit is 32 procent meer dan in 1988, toen de winst fl.41,1 miljoen bedroeg. De omzet steeg van fl.1.721 miljoen in 1988 naar fl.2.293 miljoen in 1989, een groei met 33,2 procent. Het bedrijfsresultaat nam met ruim 50 procent toe. De winst per aandeel steeg met 12,1 procent tot fl.10,64, ondanks een tussentijdse uitbreiding van het aandelenkapitaal met 18,2 procent.

Het resultaat van gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg met 31,8 procent, waarvan 13 procent aan autonome winstgroei valt toe te rekenen. Nagenoeg alle concernactiviteiten droegen bij aan de winst. Voorgesteld wordt een dividend van fl.4,- in contanten (1988: f. 3,60) of, naar keuze van de aandeelhouders, een dividend gedeeltelijk in contanten en gedeeltelijk in de vorm van een stock dividend bestaande uit 31/8 procent gewone aandelen Hagemeyer.