Groen voert de boventoon op beurs over milieuproblemen

DEN BOSCH, 27 febr. - Ze zijn allemaal van de partij. Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde. De Algemene Spaarbank voor Nederland ('rente zonder bijsmaak'). Aura Natuurverf. De Alternatieve Konsumentenbond. De Bolster voor biologisch-dynamische zaadteelt.

Ook de stichting Crispinushoeve (geitekaas en vruchtenwijn) zal er zijn, evenals De Kleine Aarde, Kringloop Rijnmond Papier,nne-energie Nederland bv, SOS Wereldhandel (zuivere koffie) en de NOVIB. Een kleine greep uit de ruim tweehonderd bedrijven en instellingen die zaterdag 3 en zondag 4 maart deelnemen aan de manifestatie InZicht '90 in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch.

Doel van de beurs: 'Laten zien wat iedereen zelf kan bijdragen aan oplossingen voor de problemen van het milieu en de Derde Wereld, en aan de vrede'.

Dit alles gepaard met een symposium en onder de noemer 'duurzame ontwikkeling'. Initiatiefnemer is de Alliantie voor Duurzame Ontwikkeling, waarin circa 25 afzonderlijke organisaties samenwerken. Ze liet zich inspireren door het VN-rapport Our Common Future van de Brundtlandcommissie, waarin duurzame ontwikkeling wordt omschreven als 'een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van vandaag, zonder daarbij het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, in gevaar te brengen'.

Hoopvol

De thema's van het in 1987 verschenen Brundtlandrapport - de relaties tussen milieu, Derde Wereld en vrede - worden weerspiegeld in de manifestatie in Den Bosch. Groen is de hoofdkleur, begrippen als mens- en milieuvriendelijk, recycling en energiebesparing beheersen het idioom. Hoe het allemaal anders kan - en beter. De Alliantie rept van zorgwekkende berichten, elke dag weer: 'Gifschandalen, aantasting van de ozonlaag en vernietiging van het tropisch regenwoud. Daarnaast honger, repressie en een ondraaglijke schuldenlast in vele Derde Wereldlanden'.

Maar er zijn ook hoopvolle geluiden. 'In Nederland wordt al veel gedaan op het gebied van het milieu, vrede en gerechtigheid. Om deze inspanningen aan een breed publiek te laten zien, is InZicht '90 georganiseerd: een podium voor ieder die zich inzet voor een leefbare toekomst. ' In de Brabanthallen bevindt zich dus een bont gezelschap. Vrouwen voor de vrede gaan er hand in hand met een cooperatie voor ecologisch vlees. Sietz Lieflang, stuwende kracht achter De Twaalf Ambachten in Boxtel, wil er zijn tijdschrift drukken met zonne-energie. Ecotravel propageert 'verantwoorde natuurreizen' en Dick Gijsen demonstreert een 'milieuveilig koelmiddel voor koelkasten etc.'

De Nederlandse Spoorwegen zijn er ook, broederlijk verenigd met graanpletterij De Halm, Pax Christi en de Triodosbank, die 'slechts zinvolle, niet milieu vervuilende projecten financiert'. De Vereniging tot bevordering van de bijenteelt zal evenmin ontbreken.

Vreedzaam

Onderdeel van de manifestatie is een symposium over duurzame economie op zaterdag 3 maart met vooraanstaande sprekers als Fernando Gabeira, voorzitter van de Groene Partij in Brazilie, en de Amerikaan van Nederlandse afkomst prof. dr. Donald Huisingh, die al jaren het adagium 'pollution prevention pays' uitdraagt en sinds kort milieukunde doceert aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.

Duurzame economie heet in de verstrekte documentatie 'een economie welke voorziet in de materiele voorwaarden die het fundamentele recht van toekomstige generaties op gerechtigheid, milieubehoud en vreedzame ontwikkeling garanderen'.

Een fictie? Vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gaan er in een paneldiscussie uitvoerig over praten aan de hand van een paar prikkelende stellingen. Zoals deze: 'Duurzame economie veronderstelt stopzetting van de economische groei, misschien zelfs een daling van de produktie'.

Of: 'Het bedrijfsleven zal nooit uit eigen beweging overgaan tot het introduceren van duurzame produktiesystemen, maar moet daartoe worden gedwongen'. Voor wie mocht vrezen dat het een dorre bedoening wordt: beide dagen is er ook een doorlopend podiumprogramma 'met muziek, dans en ander vermaak', samengesteld door theaterwinkel Zuiver Nylon.

De manifestatie InZicht in de Brabanthallen in Den Bosch is beide dagen, 3 en 4 maart, geopend van 's morgens tien tot 's middags vijf uur. Toegangsprijs voor het hele weekeinde 15 gulden en voor alleen zaterdag of zondag 10 gulden.

    • F. G. de Ruiter