Grand Hotel Krasnapolsky behaalde over het ...

Grand Hotel Krasnapolsky behaalde over het boekjaar 1989 een negatief resultaat voor belastingen van fl.535.000 tegen een winst van fl.1.945.000 over 1988. Na belastingen bedroeg het verlies fl.256.000 tegen een winst van fl.1.311.000 over voorgaand boekjaar. Op de 23 mei te houden aandeelhoudersvergadering zullen de directie en commissarissen een contant dividend voorstellen van fl.1 per aandeel en verder een stock-dividend van twee procent ten laste van de agio-reserve. In 1989 was er een contant dividend van fl.3. Voor het lopende jaar verwacht het bedrijf een positief resultaat. De slotkoers van maandag van het aandeel Krasnapolsky was fl.191,00.