Gesprek over Cyprus hervat in New York

ATHENE, 27 febr. - Voor het eerst sinds vorig jaar juni is VN-secretaris-generaal Javier Perez de Cuellar er gisteren in geslaagd de Grieks-Cyprische president George Vasiliou en de leider van de Turks-Cyprioten, Rauf Denktash, die zich ook 'president' noemt, aan een tafel te krijgen. Dat gebeurde op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Hun onderhandelingen zullen vermoedelijk drie tot zeven dagen in beslag nemen. Aanvankelijk had hij de beide leiders twee weken lang in New York willen houden voor intensief beraad a la Camp David, met vooraf wederzijdse betuigingen dat er deze keer een formule moest komen voor een federale structuur van een toekomstig Cyprus. Denktash heeft dit voorstel verontwaardigd van de hand gewezen. Het betekende volgens hem een vorm van afdwingen van een nieuwe regeling, terwijl hij de stelling verdedigt dat elke verandering van de huidige situatie voor de Turks-Cyprioten een verslechtering dreigt in te houden.

Bij zijn vertrek naar New York heeft Denktash dan ook weer verkondigd dat hij 'niet ging om te geven maar om te nemen'.

Verklaringen als deze hebben de Turks-Cyprische leider langzamerhand ook internationaal de reputatie van een niet voor rede vatbaar obstakel bezorgd. Vasiliou daarentegen heeft sinds zijn presidentsverkiezing twee jaar geleden met succes geprobeerd alom ter wereld een imago te verwerven van openheid en plooibaarheid.

De laatste maanden smaakte hij het genoegen van zowel de Amerikaanse als de Britse regering met zoveel woorden bevestigd te krijgen dat 'het handhaven van de status quo geen oplossing van de kwestie-Cyprus betekent'.

Sinds vorig jaar stelt de president allerwegen de vraag, waarom er zoveel kwesties kunnen worden opgelost en die van Cyprus niet. 'Als de Berlijnse muur kan worden afgebroken, waarom dan de 'groene lijn' op Cyprus niet', houdt hij de wereld voor. Denktash van zijn kant poneert dat het hier om totaal verschillende situaties gaat. De Berlijnse muur scheidde een volk, de Cyprische groene lijn scheidt twee volken die in het verleden conflicten hebben uitgevochten.

Als 'scheidslijn' is de groene lijn intussen allang niet meer zo absoluut als tien jaar geleden. Dat merken niet alleen toeristen en journalisten (inclusief Grieks- en Turks-Cyprische), elke dag gaan er ook duizend Turks-Cyprische arbeiders door de opening bij het oude Ledra-hotel om te werken in de Griekse sector die driemaal welvarender is. En de oppositie in de Turkse sector zou best nog wat meer openingen willen zien in de 'muur van Cyprus'.