Duinen bedreigd

AMSTERDAM, 27 febr. - De Stichting Duinbehoud wil een actiever beleid ter bescherming van de Amsterdamse duinen ten zuiden van Haarlem. De stichting wil dat er concrete toezeggingen worden gedaan door het waterleidingbedrijf Amsterdam om vervuiling van de duinen tegen te gaan. Zo zou het rivierwater moeten worden gezuiverd voordat het de duinen wordt ingepompt.