De Koning tegen fusie NCW-VNO

DEN HAAG, 27 febr. - Oud-minister De Koning van sociale zaken en werkgelegenheid (CDA) is tegen een fusie van de werkgeversorganisaties NCW en VNO. Volgens De Koning zou daarmee het eigen christelijk-sociale geluid van het NCW verloren gaan.

De Koning zegt dit in CD/Actueel, het partijblad van het CDA. Enkele weken geleden schreven 15 grote ondernemingen een brief aan VNO en NCW, waarin zij aandrongen op nauwere samenwerking tussen beide organisaties.

De oud-minister is geen tegenstander van versterking van de samenwerking, maar hij vreest dat de ondernemingen eigenlijk willen dat beide werkgeversorganisaties samensmelten tot een nieuw orgaan. De Koning is er van overtuigd dat het NCW een heel eigen functie vervult binnen de sociale verhoudingen. Christelijke sociale organisaties, zoals het NCW en CNV, zijn vanuit hun beginsel geen scherpslijpers en willen dat ook niet zijn, aldus de oud-minister. 'Dat is voor de sociale vrede een goede zaak'. De Koning: 'Levensovertuiging moet niet gereserveerd blijven voor de zondag, al of niet omlijst met kerkgang en gewijde muziek. Integendeel, zij moet geintegreerd zijn in het leven en werken van alledag. Bij een samensmelting van VNO en NCW gaat dat verloren'. Pag.8: 'Betrokkenheid bestuurders NCW groter dan VNO'.