Beleggers: informatie beursfondsen onjuist

ROTTERDAM, 27 febr. - Particuliere beleggers zijn ontevreden over het gehalte van de financiele informatie die aan de beurs genoteerde ondernemingen verstrekken. De informatie die zij geven bij het op de markt brengen van nieuwe aandelen is vaak onbetrouwbaar en onjuist en gewekte verwachtingen worden niet waargemaakt.

Dat is de uitkomst van een enquete onder 631 particuliere Nederlandse beleggers die in opdracht van de Britse beleggingsgroep Henderson is verricht.

Van de beleggers vindt bijna 90 procent dat er een scherpere controle moet zijn op de gang van zaken bij beursgenoteerde ondernemingen en de handel op de beursvloer. Uit het onderzoek, dat deze maand werd verricht, blijkt onder andere dat beleggers zich de laatste tijd vooral hebben geergerd aan de voorlichting en gang van zaken bij ondernemingen die voor het eerst naar de beurs zijn gebracht. Volgens de onderzoekers waren er vooral klachten over Pirelli Tyre, de tweede tranche van DSM, DAF, Air Holland en Oldelft.

De beleggers willen dat elke mogelijkheid van handel met voorkennis wordt geelimineerd. Het manipuleren van de beurskoers moet juridisch worden aangepakt.

Van de ondervraagden toonde 91 procent zich ontevreden over de voorlichting van beursgenoteerde fondsen in het algemeen. Ergernis bestaat onder andere over het te laat informeren van aandeelhouders, de kwaliteit van de financiele verslaggeving en de voorsprong die de beroepshandel volgens de beleggers heeft. Ook de 'onwelwillende arrogante houding' van bestuurders wordt als punt van ergernis genoemd.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat veel beleggers behoefte hebben aan een grotere keuze-mogelijkheid uit de diensten die commissionairs aanbieden. Voor particuliere beleggers die een grotere deskundigheid zouden hebben en geen behoefte aan nader advies, zou de provisie kunnen worden afgeschaft, zo is de mening van van bijna 68 procent van de geenqueteerde beleggers.

Volgens M. R. Gregoire, directeur van Henderson, wijst het onderzoek op de noodzaak van een breder aanbod van diensten door commissionairs dan nu het geval is. Naast de meer zelfstandige beleggers is er volgens hem in de markt eeen toenemende behoefte bij kleinere particuliere beleggers aan gespecialiseerde beleggingsfondsen.