Winst van Staal daalt dramatisch

DEN HAAG, 26 febr. - Staal Bankiers, een op de Amsterdamse beurs genoteerde meerderheidsdeelneming van het Vendex-concern, heeft een teleurstellend 1989 gehad. De nettowinst daalde van 24,3 miljoen naar 8 miljoen gulden. Staal wil van de winst 4,7 miljoen aan de algemene reserve toevoegen, waardoor een dividend resteert van 40 cent per gewoon aandeel. Over 1988 is 1,50 gulden aan dividend betaald.

De winst in 1990 zal volgens de directie eenzelfde beeld vertonen als in 1989. De uiteindelijke nettowinst zal sterk mede bepaald worden door de inkomsten uit merchantbankachtige activiteiten, alsmede het verloop van de door de bank te behalen rentemarge. De renteontwikkelingen in de eerste maanden zijn in dit verband niet gunstig te noemen.