Winst van Akzo vorig jaar naar recordhoogte

ARNHEM, 26 febr. - Het chemieconcern Akzo heeft in 1989 een recordwinst behaald van 954 miljoen gulden, 13 procent meer dan in 1988. Ook de omzet steeg met 13 procent, tot 18,7 miljard gulden. Ondanks vergroting van het aantal uitstaande gewone aandelen met 8 procent is de nettowinst per gewoon aandeel gestegen van fl.20,94 in 1988 tot fl.22,02. Akzo wil het dividend met vijftig cent verhogen tot fl.8. Het slotdividend van fl.6,50 zal naar keuze geheel in contanten worden uitgekeerd of voor de helft contant en de rest in aandelen ten laste van de agio-reserve of overige reserves.

In de cijfers is een buitengewoon resultaat opgenomen van 12 miljoen gulden, dat voornamelijk betrekking heeft op het saldo van verkochte belangen (ad f. 200 miljoen) en voorzieningen voor herstructurering. Voor reorganisatie van de vezel- en polymerenproduktie in met name Nederland en West-Duitsland is ruim 100 miljoen gulden gereserveerd. Over de opbrengst van specifieke verkochte bedrijfsonderdelen (vooral 85 procent van de machinefabriek Burmach) deed Akzo geen uitspraak. De grootste bijdrage aan het bedrijfsresultaat van het concern (gestegen van 1,42 tot 1,71 miljard gulden) leverden de chemische produkten met 703 miljoen, een fractie meer dan de 700 miljoen uit 1988. De grootste stijging werd geboekt in de produktgroep vezels en polymeren, waarvan het resultaat met 37 procent toenam tot 268 miljoen gulden. Met 34 procent steeg het resultaat in coatings, tot 281 miljoen. Het resultaat in de sektor produkten voor de gezondheidszorg nam toe van 335 tot 383 miljoen gulden.

Chemische produkten en vezels en polymeren leverden de belangrijkste bijdrage aan de concernomzet, met respectievelijk 6,4 en 5,2 miljard gulden. De omzet in coatings steeg het sterkst, van 2,8 miljard tot 3,7 miljard in 1989. De stijging van de totale omzet is het gevolg van overnemingen (5 procent), gestegen afzet (2 procent), hogere opbrengstprijzen (4 procent) en gewijzigde valutaverhoudingen (2 procent). Akzo-topman jhr. mr. A. A. Loudon zei vanaochtend in een toelichting op de jaarcijfers dit jaar het resultatenniveau van 1989 te kunnen handhaven. Hij verwacht in 1990 geen beroep op de kapitaalmarkt te hoeven doen. Grote overnemingen of desinvesteringen zijn niet voorzien. Het chemieconcern investeerde vorig jaar net als in 1988 1,3 miljard gulden in materiele vaste activa. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling stegen met 94 miljoen gulden tot 904 miljoen. Voor overnemingen werd in 1989 1,1 miljard gulden uitgegeven, waarvan 0,7 miljard als goodwill ten laste van het groepsvermogen is geboekt.

Het aantal medewerkers van Akzo bedroeg eind 1989 70.900, 200 minder dan een jaar eerder.