S. Langedijk wil niet naar Nijmegen

DEN HAAG, 26 febr. - De belangrijkste kandidaat voor het burgemeesterschap van Nijmegen, mevrouw S. Langedijk-De Jong (PvdA), heeft haar kandidatuur om persoonlijke redenen ingetrokken. Minister Dales van binnenlandse zaken beraadt zich over de ontstane situatie. In de Nijmeegse vertrouwenscommissie bestond unaniem een voorkeur voor Langedijk-De Jong. Waarnemend burgemeester drs. W. H. Hompe vindt het voor zijn stad vervelend dat de huidige burgemeester van Leek zich op het allerlaatste moment heeft teruggetrokken. De andere namen die voor het burgemeesterschap van Nijmegen de ronde doen zijn die van oud-kamervoorzitter Dolman en de burgemeester van Deventer, Waal. Volgens Hompe heeft minister Dales enkele dagen bedenktijd gevraagd. Ze staat volgens hem voor de keuze nu een van de andere kandidaten op de voordracht te benoemen, dan wel te gaan zoeken naar geheel nieuwe kandidaten. Hompe zegt dat de minister heeft beloofd geen beslissing te zullen nemen zonder overleg met de Nijmeegse gemeenteraad en de commissaris van de koningin in Gelderland.

Volgens een woordvoerster van de minister zal Dales gewoon de aanbeveling behandelen die enige tijd geleden bij haar is binnengekomen via de commissaris van de koningin. Het wegvallen van de belangrijkste kandidaat heeft de aanbeveling hoogstens enigszins gewijzigd. Volgens Hompe bestond alleen over Langedijk-De Jong overeenstemming in de vertrouwenscommissie.

De Nijmeegse vertrouwenscommissie geeft de voorkeur aan een vrouw en heeft al in een vroeg stadium te kennen gegeven geen landelijke politicus gedropt te willen zien. Door de carnaval en de krokusvakantie heeft de Nijmeegse vertrouwenscommissie nog geen kans gehad na de onverwachte beslissing van Langedijk-De Jong onderling te overleggen.