Rol computer in filestrijd belangrijker

DEN HAAG, 26 febr. - De computer zal in toenemende mate een rol spelen bij het tegengaan van files op de wegen. Dit wordt voorspeld in de nota 'Telematica in verkeer en vervoer' die minister Maij-Weggen vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dank zij het systeem van 'dynamische route-informatie' zullen de wegen straks 10 procent meer verkeer kunnen verwerken. Elektronische handelingen als tele-werken, tele-leren en tele-winkelen kunnen volgens onderzoekers de verkeersdrukte met 15 procent verminderen; ambtenaren van verkeer en waterstaat zeggen in de nota dat ze al blij zouden zijn als de files in de spitsuren hierdoor met 5 procent zouden afnemen.

In de nota wordt voorzien dat auto's straks over boordapparatuur zullen beschikken, waarmee actuele informatie is te krijgen over de verkeerssituatie en alternatieve routes. In het openbaar vervoer wordt al gewerkt aan een geautomatiseerd systeem dat de informatie uit spoor- en busboekjes bijeenbrengt. Een combinatie van beide moet tot een systeem leiden waarmee reizigers zich op elk moment kunnen informeren over reistijden en reiskosten, stremmingen en alternatieven.

Het is een van de projecten op het gebied van telematica, waarbij de overheid volgens de nota de komende jaren een stimulerende rol moet spelen. Binnen twee jaar, wordt in de nota gesteld, zullen projecten van de grond komen waarop in het bijzonder het ministerie van verkeer en waterstaat zich moet richten.

Voor 'de niet zo verre toekomst' worden in de nota beelden voorzien die futuristisch klinken. 'Slimme auto's' vervoeren inzittenden - bestuurders kunnen ze niet meer worden genoemd - langs 'meedenkende wegen' naar hun bestemming. Als er congestie dreigt, stoppen de voertuigen bij het dichtstbijzijnde transferium, de naam die is bedacht voor toekomstige overstapstations voor het openbaar vervoer. De auto-industrie (met het project 'Prometheus') en de Europese overheden die in het project 'DRIVE' de mogelijkheden van geautomatiseerde infrastructuur onderzoeken, zijn al met deze ontwikkeling bezig.

Waar de verkeersgeleiding in de luchtvaart als sinds jaar en dag een vanzelfsprekend gegeven is, voorzien de ambtenaren ook in toenemende mate bij de zeescheepvaart en op hoofdvaarwegen een rol voor informatiesystemen. In het vrachtvervoer over de weg zal de tachograaf plaats maken voor een boordcomputer die tal van gegevens vastlegt, nauwkeuriger zal zijn en minder fraudegevoelig.