Rienk Kamer vrijgesproken van oplichting

AMSTERDAM, 26 febr. - De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend de beleggingsadviseur Rienk Kamer vrijgesproken van verduistering en oplichting via zijn beleggingsproject American Land Program. De rechtbank achtte de ten laste gelegde oplichting en verduistering van Nederlandse en Belgische beleggers niet wettig en overtuigend bewezen. Wel achtte zij bewezen dat Kamer opdracht had gegeven tot de vervalsing van een brief met betrekking tot de fiscale aftrekbaarheid van investeringen. Voor deze valsheid in geschrifte werd Kamer veroordeeld tot een boete van 2.500 gulden. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van twee jaar voor de drie ten laste gelegde feiten geeist. Het OM beraadt zich op hoger beroep.

Kamer toonde zich na afloop uiterst tevreden over de uitspraak die volgens hem neerkomt op een volledig eerherstel. 'De grootste fraude van de eeuw is teruggebracht tot een velletje uit het 15.000 pagina's tellende dossier, waarover de rechtbank oordeelde dat daar inderdaad iets fout was gegaan. En hier was nog wel sprake van een fout van een medewerker', aldus Kamer. Hij sluit niet uit dat nu een schadevergoeding van de staat zal worden geeist. Kamer heeft in verband met deze zaak in Nederland zeven weken in voorarrest gezeten.