Rebellen beloven vrede bij herdenking 'revo'

PARAMARIBO, 26 febr. - De leider van het junglecommando Brunswijk, commandant Thomas van de Toekoejana-indianen, en legerleider Bouterse hebben gisteren bij de herdenking van de Surinaamse revolutie beloofd dat zij blijven meewerken aan het vredesproces.

Bouterse zegde medewerking toe, 'met of zonder mandaat'.

Twee weken geleden gaf hij zijn officiele mandaat om te onderhandelen met Brunswijk en de Toekoejana's terug aan president Shankar. Bouterse vond dat de regering niet genoeg afstand had genomen van kritiek van de Amerikaanse ambassadeur op de rol van het leger in Suriname.

De legerleider zei verder dat het Nationale Leger niet zal ingrijpen bij sociale onrust als gevolg van een mogelijke devaluatie van de Surinaamse gulden. Bouterse is tegen zo'n maatregel. Hij wees de afwezige president Shankar op de toenemende armoede onder het volk. 'Uw schip is zinkende', hield hij de president voor.

Brunswijk en Thomas, op uitnodiging van de legerleider aanwezig bij de plechtigheid op het Onafhankelijkheidsplein, omhelsden Bouterse op een voor de herdenkingsplechtigheid gebouwd feestpodium. Beiden verklaarden hun medewerking te zullen verlenen aan het bewerkstelligen van vrede en veiligheid. Het was zondag precies tien jaar geleden dat opstandige militairen de macht grepen in Suriname. Bij de herdenkingsplechtigheid gisteren waren circa 10.000 mensen aanwezig.

Vliegtuigen

Ronnie Brunswijk heeft onlangs in de Ware Tijd onthuld eigenaar te zijn van drie vliegtuigen waaronder een militair Beechcraft-vliegtuig, een DC-3 die in Puerto Rico aan de grond staat. De DC-3 wordt vastgehouden, omdat er wapens mee zouden zijn vervoerd. De drie in Miami aangeschafte toestellen hebben een waarde van een miljoen dollar. Volgens Brunswijk zijn de toestellen betaald met goud dat aan de Marowijne rivier gewonnen wordt en dat hij - illegaal - heeft geexporteerd naar Frans-Guyana. Dat goud behoort de binnenlandse bevolking toe, aldus Brunswijk.