Overleg in bouw nog niet hervat

ROTTERDAM, 26 febr. - De onafhankelijk voorzitter van het CAO-overleg in de bouw, J. Lammers, heeft vanmorgen laten weten dat hij in reactie op zijn brief van eind vorige week van bonden en werkgevers 'verschillende antwoorden' heeft gekregen. 'Hij gaat thans na op welke wijze partijen weer aan de onderhandelingstafel kunnen plaatsnemen', aldus de woordvoerder van Lammers. Op welke termijn dat eventueel mogelijk is kon hij niet zeggen.

Eind vorige week leek het er nog op dat Lammers een poging zou doen de onderhandelingen weer vlot te trekken. Hij vroeg werkgevers en bonden donderdag schriftelijk hun standpunten te verduidelijken. Partijen hebben aan dit verzoek voldaan, maar kennelijk heeft dat onvoldoende aanknopingspunten opgeleverd voor een nieuw compromisvoorstel.