Modrow is toch beschikbaar voor zijn partij

OOST-BERLIJN, 26 febr. - Na lang aarzelen heeft DDR-premier Hans Modrow besloten zich toch kandidaat te stellen voor zijn partij PDS bij de komende parlementsverkiezingen van 18 maart.

Een deel van de 600 gedelegeerden op het partijcongres van de voormalige SED liet gisterochtend de gelukstranen de vrije loop toen Modrow zijn rede, opgesteld om zijn afwijzing te bevestigen, alsnog eindigde met de verrassende zin dat hij zijn kandidatuur aannam 'om niet de honderdduizenden teleur te stellen'.

Modrow liet er evenwel op volgen dat hij niet beschikbaar is voor de verkiezingscampagne wegens zijn bezigheden als 'premier van het hele volk'. De 62-jarige Modrow was eigenlijk van plan geleidelijk aan op een onafhankelijke positie af te koersen, om na de verkiezingen een dragende politieke rol te kunnen blijven vervullen. Door de nieuwe identificatie met de voormalige SED wordt dit nu moeilijker, zo verwacht men. De PDS zou, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, volgens opiniepeilingen niet meer dan 15 procent van de stemmen krijgen. De partij hoopt dat 'trekpaard' Modrow, die in district Neu-Brandenburg zal kandideren, voor vijf procent extra zal zorgen.

Behalve Modrow zal ook de minister van economische zaken, Christa Luft, kandideren voor de Volkskammer, in district Karl Marx-Stadt. In district Berlijn staat voorzitter Gregor Gysi nummer een. Gysi riep in zijn bijna drie uur durende rede onder andere op de dienstplicht af te schaffen in beide Duitslanden en een beroepsleger te vormen.

Onder de zich tot democratisch-socialisten omgedoopte communisten heersten afgelopen weekeinde nieuw zelfbewustzijn en optimisme, zeker na het ja-woord van Modrow. Het gebouw van het voormalige Centraal Comite zag er uit als een groen-socialistisch volksfeest. Kinderen fietsten of renden door de gangen waar eens Honecker en Krenz gewichtig voortschreden, er was schuimrubber om op te springen, er waren ballonnen, er waren prikborden om zelf verkiezingsleuzen op te kalken. Voor de groten was er cabaret, een braderie en een videomuur waarop men het verloop van het partijcongres, een paar kilometer verderop in de Karl Marx-partijhogeschool, kon volgen.

De stemming van optimisme en strijdbare eensgezindheid om de DDR niet tot 'Kohl-plantage' te laten koloniseren bleef tot en met de verkiezingsdemonstratie gisteravond in de Lustgarten bij de Volkskammer. Hier sprak onder anderen Gysi vanaf een boerenkar de tienduizenden aanhangers moed in. Deze moed is volgens hem nodig omdat 'we door de 'Anschluss' alles zullen verliezen: ons werk, onze waarden, ons geld en onze grond'. Het optimisme van de cabaretier die de officiele bondgenoot Vereinigte Linke had aangevoerd ging zelfs zover dat hij het lied 'In het moeras geraakt. Door de ouden verraden, door de nieuwen verkocht. Het is zwemmen of verzuipen' vierstemmig wilde laten zingen. Zo pluralistisch waren de aanhangers nog niet, al was er grote diversiteit onder de eerder gemaakte leuzen te zien die de kinderen omhoog staken. Hier werd eindelijk weer eens met DDR-vlaggen gezwaaid. Hier kon men eindelijk weer eens horen dat men 'beslist rood, beslist links' was, in tegenstelling tot al die andere partijen die zich daar verdringen op het politieke middenveld.

De 'vernieuwing' van de partij heeft zich voortgezet in de slogans. Kernthema van de PDS is het behoud van de soevereiniteit in het herenigingsproces. Men heeft daarom als motto gekozen: 'Progressief. Produktief. Pro-DDR'. De leuze waarmee Gysi zelf de verkiezingen ingaat luidt: 'Don't worry. Take Gysi!' Nu men Modrow alsnog heeft weten over te halen 'de kar te trekken' zal het nieuwe partijmotto, naar verluidt, waarschijnlijk worden: 'Handen af van onze kameraad Hans Modrow!' En dat klinkt weer als vanouds.

    • Henri Beunders