Kohl geeft Polen geen garantie over westgrens

WASHINGTON, 26 febr. - De definitieve vaststelling van de grens tussen Duitsland en Polen kan alleen worden geregeld door 'de vrij gekozen regering en een vrij gekozen parlement' van een verenigd Duitsland. Dat heeft bondskanselier Kohl gezegd na twee dagen van besprekingen met de Amerikaanse president Bush.

De Amerikaanse regering heeft er de afgelopen tijd bij Kohl op aangedrongen Polen duidelijker garanties te geven, maar de bondskanselier herhaalde het standpunt dat hij de afgelopen maanden steeds heeft ingenomen. 'Ik realiseer me dat het Poolse volk bij deze kwestie een speciaal belang heeft', aldus Kohl, 'en ik ben er zeker van dat we in de loop van dit proces de wegen en de middelen zullen vinden voor het vinden van een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.'

De bondskanselier wees er in dat verband op dat niemand de vraag van de Duitse eenheid wil koppelen aan de kwestie van de grenzen.

De Amerikaanse president Bush zei dat hij nog steeds achter de Slotakte van Helsinki staat, die bepaalt dat de loop van de bestaande grenzen alleen op vreedzame wijze kan worden veranderd. Bush zei niet te verwachten dat een verenigd Duitsland een agressieve staat zal worden. Kohl en Bush waren het erover eens dat Polen niet betrokken kan worden bij het 'twee-plus-vier'-overleg van de twee Duitslanden en de vier bezettingsmachten (de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, Frankrijk en Groot-Brittannie) over de toekomst van Duitsland.

Bush en Kohl herhaalden beiden nog eens de noodzaak dat een verenigd Duitsland lid van de NAVO blijft, 'inclusief de deelneming aan de militaire structuur'.

Door deze verklaring onderstreepten de twee leiders hun verzet tegen het streven van de Sovjet-Unie om een verenigd Duitsland te neutraliseren. Pag.5: Vervolg 'Neutraliteit zou een heel verkeerde oplossing voor ons zijn', aldus Kohl. Wel waren de twee leiders het erover eens dat voor het grondgebied van de huidige DDR een aparte regeling moet komen in verband met de veiligheidsbelangen van de Sovjet-Unie. Wat Kohl betreft kan de helft van de Sovjet-strijdmacht daar blijven tot er een definitieve regeling is gevonden.

De bondskanselier zei dat een verenigd Duitsland geen behoefte aan kernwapens zal hebben en hij erkende dat zijn land 'zich bewust moet zijn van het feit dat wij geografisch gesproken in het hart van Europa liggen'.

'We hebben een zekere geschiedenis. We moeten begrijpen dat er een bepaalde vrees bestaat bij onze buren. En dan heb ik het over echte vrees en niet over beweerde vrees' voor een verenigd Duitsland dat een dominante economisch macht in Europa wordt.

Politieke waarnemers brengen de uitspraken van Kohl over de Pools-Duitse grens in verband met zijn vrees dat een te vroege uitspraak daarover hem ter rechter zijde stemmen zal kosten bij de verkiezingen die in december worden gehouden. Otto Graf Lambsdorff, voorzitter van de Kohls liberale coalitiepartner FDP, zei gisteren in Washington het te betreuren dat Kohl geen definitieve duidelijkheid over de Duits-Poolse grens had verschaft. 'Ik zou het goed gevonden hebben als wij deze discussie met een ondubbelzinnige niet voor misverstand vatbare verklaring van de bondskanselier uit de wereld zouden hebben geholpen.'

SPD-fractievoorzitter Vogel liet zich zaterdagavond al in soortgelijk zin uit.

De Britse premier Thatcher heeft in een vraaggesprek met de Sunday Times gewaarschwurd voor overhaasting bij het proces van Duitse eenwording. Ook hekelde ze het feit dat de Westduitse regering nog steeds geen garanties heeft gegeven voor de Poolse westgrens. (Reuter, DPA, AP)