Hamsteren na acties boeren

ROTTERDAM, 26 febr. - In het noorden van het land wordt brood gehamsterd nadat door Friese akkerbouwers in het weekeinde blokkades van broodfabrieken zijn aangekondigd. Morgen beginnen Groningse boeren volgens eigen zeggen met de bezetting van bijna dertig grote en kleine broodfabrieken in de provincie.

Volgens F. Mazenier, adjunct-directeur van Hendriks Bakkerijen die brood levert aan 425 supermarkten in Groningen en Drenthe, waren in sommige supermarkten de schappen vandaag een kwartier na openingstijd al leeg. 'De busjes stonden bij ons om kwart voor negen alweer voor de deur. De telefoon staat hier roodgloeiend.' De akkerbouwers hebben voor deze week grimmiger acties aangekondigd, nadat het gesprek tussen de actievoerders, vertegenwoordigers van de belangenorganisaties en premier Lubbers op zaterdagmiddag op niets is uitgelopen. Hun belangrijkste eis, een subsidieregeling van 500 gulden per hectare, is niet ingewilligd.

Minister Braks heeft de Tweede Kamer vanmorgen laten weten dat de regering opnieuw in Brussel wil pleiten voor aanpassingen in het graanbeleid zolang die het uitgangspunt van de produktiebeperking maar niet aantasten. Braks denkt aan de mogelijkheid om boeren sneller uit te betalen wanneer ze overschotten bij Brussel inleveren en aan het financieel aantrekkelijker maken om grond onbebouwd te laten.

Enkele honderden Duitse boeren hebben zich bij de acties van de Nederlandse akkerbouwers aangesloten. Gisteravond werd de grenspost Nieuweschans in Groningen geblokkeerd door ruim vijfhonderd trekkers. De Duitse boeren waren aan hun kant van de grens paraat met enkele honderden trekkers. Ook in Frankrijk is een groeiende onrust in de landbouw gesignaleerd.

De vuilstortplaatsen in Oosterwolde en Wijster (Drenthe) van de vuilafvoermaatschappij VAM zijn vanochtend door ongeveer honderd trekkers 'voor onbepaalde tijd' afgezet. Vuilniswagens en treinen kunnen het vuil niet meer lossen.

Pag.11: Vervolg

De actievoerende boeren zijn begonnen met voorbereidingen om Schiphol te bezetten, 'operatie Trekvogel'. Volgens de Groningse actieleider W. Schaap is de datum vastgesteld: 'Het draaiboek lag al klaar en dat wordt nu verder ingevuld.'

Morgenavond besluiten de boeren, afhankelijk van eventuele toezeggingen van de regering, of de bezetting doorgaat.

In Veendam, Hoogezand, Delfzijl, Groningen, Assen en Emmen hebben de boeren douanekantoren, de belastingdienst en andere overheidsgebouwen geblokkeerd. In Den Haag demonstreerden akkerbouwers met hun trekkers voor de ministeries van financien en verkeer en waterstaat, overigens zonder de gebouwen hermetisch af te sluiten. De boeren wilden 'in gesprek gaan met topambtenaren' volgens actiecoordinator K. Dijkstra.

De grensovergangen van Nieuweschans, Bellingwolde, Ter Apel en Zwartemeer zijn opnieuw geblokkeerd. De blokkades duren tot vanmiddag vijf uur en zullen de komende dagen worden herhaald. De burgemeesters van de noordelijke grensplaatsen willen geen politie inzetten om de grensblokkades op te heffen. De aanwezige politie zal alleen ingrijpen als zich ongeregeldheden voordoen. Dat is ook het landelijk beleid. R. Hietbrink, loco-burgemeester van Beerta (grensovergang Nieuweschans), wijst inzet van politie af: 'De boeren strijden voor een zaak die voor hen van groot belang is. Als vervoerders denken dat ze door deze acties te grote schade oplopen, stappen ze maar naar de rechter. Wij zullen in ieder geval geen grof geweld gebruiken.' Volgens A. Kuiper van de Noordelijke Vervoersorganisatie, kost de grensblokkade 'scheppen geld'. Toch verwacht hij niet dat de vervoerders naar de rechter zullen stappen: 'Dat ligt wat moeilijk. Nog niet zo lang geleden blokkeerden vrachtwagenchauffeurs zelf de grensovergangen. We kunnen nog wel de grens over, maar we moeten een wat zuidelijker route kiezen.'

Bij de grensovergangen stonden vanmorgen weinig vrachtwagens te wachten. De tijdstippen van de blokkades worden vooraf door de boeren doorgegeven zodat de vervoerders daar rekening mee kunnen houden. Voor vrachtwagens met bederfelijke waar, zoals snijbloemen, groente en vlees gaat de grens, net als voor ambulances, even open.

In Zeeland en Flevoland bleef het vandaag, afgezien van een enkele blokkade van een overheidsgebouw, vrij rustig. Plannen van Zeeuwse boeren om de Zeelandbrug 'tolvrij te maken' gaan waarschijnlijk niet door vanwege de storm. Ook andere acties zijn vanwege het slechte weer afgelast, zoals een actie van Friese boerinnen zich massaal in te schrijven bij het arbeidsbureau. De actiecomite's in de meeste provincies beraadden zich vandaag op acties voor de komende dagen. Coordinatoren in Drenthe laten weten een 'verrassingsaanval' voor te bereiden, maar willen daar nog niets over zeggen. 'Het moet een verrassing blijven'. In het noorden van de Bondsrepubliek bereiden boeren ook harde acties voor. Er zijn plannen deze week havens in het noorden te blokkeren. Verder worden er acties voorbereid in de omgeving van Osnabruck. De Groningse actievoerders overwegen deze week de Eemshaven te blokkeren. Via deze haven wordt onder andere graan in ons land ingevoerd.