'Geen twee ton uit fondsnaar Cinemien overhevelen'

AMSTERDAM, 24 febr. - Zestien Nederlandse instellingen en organisaties op filmgebied, willen niet dat de Tweede Kamer twee ton uit het zogeheten Distributie Garantie Fonds ter beschikking stelt van vrouwenfilm-distributeur Cinemien. Volgens de instellingen - waar onder beide belangenverenigingen van filmmakers, de drie internationale filmfestivals en beide filmfondsen - zou dat het einde betekenen van het Garantiefonds.

Het Garantiefonds werd vorig jaar ingesteld om de uitbrengkosten van gesubsidieerde Nederlandse filmprodukties te helpen bestrijden. Daartoe werd een bedrag op het subsidie aan het Fonds voor de Nederlandse film in mindering gebracht. De ondertekenaars wijzen erop dat de Kamer in nog geen twee jaar tien procent van de begroting van het Filmfonds onttrokken heeft aan de produktie van Nederlandse films. Cinemien ontving vorig jaar 350.000 gulden subsidie van WVC ontving. Het merendeel van de door Cinemien uitgebrachte films komt uit het buitenland. Onlangs adviseerde de Raad voor de Kunst negatief over het verzoek van Cinemien haar subsidie met twee ton te verhogen.