Eyskens: betrek NAVO bij beraad over eenwording

BRUSSEL, 26 febr. - De Belgische minister van buitenlandse zaken, Mark Eyskens, heeft er bij zijn ambtgenoten in Washington, Londen en Parijs op aangedrongen dat de andere NAVO-leden tijdig op de hoogte worden gehouden van de onderhandelingen over de eenwording van Duitsland.

Eyskens maakte dat gisteren bekend aan het einde van een colloquium over de veiligheid van Europa. De Belgische minister sloot zich met zijn boodschap aan bij de bezorgdheid van met name Polen en Nederland over de 'twee plus vier'-formule, die wordt gehanteerd voor de regeling van de vereniging van de twee Duitslanden.

Eyskens zei gisteren dat Belgie de rechten van de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog niet betwist, 'maar het spreekt vanzelf dat deze machten niet kunnen onderhandelen in naam van Belgie en evenmin in naam van Nederland of van andere Europese landen', zo zei de Belgische minister.

De NAVO-bondgenoten die niet bij het overleg zijn betrokken moeten volgens Eyskens daarom tijdig worden ingelicht 'over alle mogelijke compromissen met de deelnemers die niet bij het bondgenootschap aangesloten zijn. Men moet de procedure van overleg, raadpleging en besluitvorming respecteren die binnen de NAVO bestaat.'