Barlaeus accepteert vorming van vertrouwenscommissie

AMSTERDAM, 26 febr. - De medezeggenschapsraad (MR) van het Amsterdamse Barlaeusgymnasium gaat, gesteund door geledingen van leerlingen, personeel en ouders, in op het 'vergaande aanbod' van het college van B en W van 23 februari om een commissie van goede diensten in te stellen. Dit heeft de raad gisteren aan B en W laten weten.

Het aanbod houdt in dat de vertrouwenscommissie met instemming van B en W en medezeggenschapsraad wordt samengesteld, dat zij zal bestaan uit 'onpartijdige personen van onbetwist groot gezag' en alle voorstellen kan doen die zij nodig acht ter oplossing van de problematiek.

De MR hoopt dat B en W voor 19 maart een besluit kunnen nemen op grond van de bevindingen van de commissie. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het echter vrijwel zeker niet mogelijk deze termijn aan te houden. B en W achten haast geboden, maar het samenstellen van de commissie zou al meer dan een week vergen.

Volgens een schrijven aan de medezeggenschapsraad zullen de voorstellen van de vertrouwenscommssie voor B en W 'bijzonder zwaarwegend' zijn, waarmee zij de oplossing van de problemen vrijwel in handen van onafhankelijke derden leggen. B en W willen met de raad overleggen over een ruime opdracht aan de commissie.

De problemen op het Barlaeus ontstonden vorig jaar na de omstreden aanstelling van C. J. de Vries Lenstsch tot rectrix van het gynasium op grond van het gemeentelijke voorkeursbeleid voor vrouwen. Volgens de MR zou de rector niet goed functioneren. Volgens de gemeente is haar dat door de school onmogelijk gemaakt. Een zaterdag gehouden open dag van het gymnasium heeft niet te lijden gehad onder het conflict. De opkomst was groot en tot vanmorgen zijn 55 nieuwe leerlingen aangemeld, iets meer dan vorig jaar.