Akkerbouwers wijzen toezeggingen kabinet scherp van dehand

DEN HAAG, 26 febr. - Premier Lubbers en minister Braks (landbouw) hebben de akkerbouwers toegezegd te bekijken of er verbeteringen mogelijk zijn in de regelingen voor bedrijfsbeeindiging, omschakeling op ander gewas of het braakleggen van akkergronden. De Nederlandse akkerbouwers vinden die toezegging veel te mager en besloten gisteren tot scherpere acties over te gaan. De belangrijkste eis van de actievoerende boeren en de Centrale Landbouworganisaties, een toeslag van 500 gulden per hectare, is volgens premier Lubbers in strijd met het landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap, dat enkele jaren geleden is overeengekomen om overproduktie tegen te gaan. 'Namens het kabinet moet ik zeggen dat die toeslag er niet inzit. Het staat haaks op het gemeenschapsbeleid en je mag geen verwachtingen wekken als je weet dat andere landen dat absoluut niet zullen aanvaarden', aldus Lubbers. De landbouworganisaties vroegen verder om betere kredietfaciliteiten voor noodzakelijke investeringen. De premier liet weten het de moeite waard te vinden dat uit te laten zoeken met de banken maar, zo waarschuwde hij, 'dat mag niet worden gebruikt als sluiproute om er x-guldens per hectare bij te krijgen.' Over de Duitse boeren, die wel een hectaretoeslag krijgen, zei Lubbers dat dat een tijdelijke regeling is, die niet concurrentievervalsend werkt, omdat het gebeurt in samenhang met de afschaffing van een andere regeling. 'Het is geen verbetering van de positie van de Duitse boer.' Premier Lubbers verklaarde zaterdag dat acties naar zijn oordeel geen zin meer hebben, nu hij de helderheid waar de boeren om hadden gevraagd, heeft gegeven. 'Ik heb de grenzen aangegeven. Ik hoop dat men daar de consequenties uit zal trekken', zei Lubbers.

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben in een brief aan minister Braks aangedrongen op steun voor de Groningse akkerbouwers, omdat de provincie zwaar getroffen wordt door het prijsbeleid van de EG. Volgens de CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft de regering zich maximaal ingespannen om met de boeren tot overeenstemming te komen. Ze betreurt het dat de boeren daar niet op zijn ingegaan maar in plaats daarvan hun acties hebben verhard.

Vrijdagmiddag blokkeerden boze boeren enkele uren met hun tractoren het huis van het CDA-Kamerlid Van Noord in Dwingeloo. De boeren eisten van de parlementarier dat hij zijn uitspraak zou intrekken dat de politie een eind zou moeten maken aan de acties van de boeren. Tevens eisten de actievoerders het aftreden van Van Noord als Kamerlid.

Van Noord die de blokkade 'onplezierig' noemde is op geen van de eisen ingegaan. Hij heeft geen klacht bij de politie ingediend. Hoewel de boeren na hun vertrek vrijdagavond aankondigden maandagmorgen naar Dwingeloo te zullen terugkeren, is dat niet gebeurd.

D66, die zich tot nu achter de eisen van de boeren met betrekking tot de graanprijzen heeft opgesteld, kan een verscherping van de acties niet billijken. De VVD wil dat minister Braks zich in Brussel hard maakt voor een overbruggingsregeling voor de akkerbouwers.