Zwitsers ex-minister vrijuit in proces witwas-schandaal

GENEVE, 24 feb. - Het geruchtmakende proces tegen de Zwitserse oud-minister van justitie Elisabeth Kopp, beschuldigd van schending van het ambtsgeheim, kreeg gisteren een onverwachte afloop.

Het gerechtshof in Lausanne heeft de oud-minister bij gebrek aan bewijs vrijgesproken.

Zij had in oktober 1988 haar man, Hans Kopp, ervan verwittigd dat tegen Shakarchi Trading in Zurich, het bedrijf waarvan hij commissaris was, een justitieel onderzoek zou worden ingesteld naar witwas-praktijken.

Het hof achtte onvoldoende bewezen dat mevrouw Kopp kon weten dat de voor haar man belastende informatie afkomstig was van haar eigen ministerie. Zijzelf zei te hebben geloofd aan geruchten uit bankierskringen.

Mevrouw Kopp moet wel een deel van de proceskosten betalen, evenals haar medewerkster Katherina Schoop. Deze werd schuldig bevonden aan het wederrechtelijk doorgeven van vertrouwelijke informatie aan Hans Kopp, maar tegen haar is geen boete gevorderd. De openbare aanklager had geldboetes van 8.000 en 2.000 franc geeist.