Wolters Schaberg

De Wolters Schaberg Groep in De Bilt heeft InterCollege Nederland overgenomen van Vedior, Almere. Wolters Schaberg heeft dertig ondernemningen met een gezamenlijk omzetniveau van 1 miljard gulden, en 800 medewerkers. De groep is grootaandeelhouder in de beursfondsen Schuttersveld en Goudsmit. InterCollege verzorgt opleidingen voor het bedrijfsleven en vult volgens de groep het Luzac College, ook behorend tot Wolters Schaberg, goed aan.

Macintosh

Mackintosh (textiel) heeft vorig jaar een netto winst geboekt van 12,8 miljoen gulden, 26 procent hoger dan in 1988. De omzet nam licht toe tot ruim fl. 1.100 miljoen en het bedrijfsresultaat steeg met 3,9 miljoen. Hiertegenover stonden lagere financiele baten, waardoor het resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen met 28,8 miljoen nagenoeg gelijk uitkwam als in 1988.