VS kiezen kant Japan in auto-ruzie met EG

NEW YORK, 24 febr. - De Verenigde Staten zullen ernstig protest aantekenen als de Europese Gemeenschap de import van in Amerika vervaardigde Japanse auto's blokkeren of bemoeilijken.

Carla Hills, de Amerikaanse handelsafgevaardigde, heeft dat gisteren gezegd tegen Frans Andriessen, EG-Commissielid voor externe betrekkingen, tijdens een ontmoeting in Washington.

Het is de eerste keer dat de VS zich aan de kant van de Japanners scharen in een handelsconflict, en het is een weerspiegeling van de veranderende machtsverhoudingen in de wereld.

De Japanse autofabrikanten hebben de afgelopen jaren in snel toenemend tempo hun produktiecapaciteit verplaatst naar de VS, en in mindere mate naar Europa. In de VS wordt nu 22 procent van alle auto's gemaakt in zogenoemde 'transplants', autofabrieken in Japanse handen. Dat is 53 procent meer dan een jaar geleden.

In die fabrieken werken ongeveer 30.000 Amerikanen. Japanners zijn dus nu een aanzienlijke werkgever in de Verenigde Staten. Dat is voor de Amerikaanse regering de belangrijkste reden om zich aan hun zijde te scharen. 'Als hij hier gemaakt wordt is het een Amerikaanse auto', zei Hills op een persbriefing deze week, 'en mag hij niet onderworpen worden aan enige restrictie'. De EG staat onder grote druk van vooral de Franse en Italiaanse automakers om de invoer van Japanse auto's aan quota's te onderwerpen.

De woordvoerder van de EG-ambassade in Washington zei gisteren dat Andriessen geen mededelingen zou doen over zijn gesprek met Hills.

De export van 'Japerikaanse' auto's vanuit de VS naar Europa is niet ondenkbaar: door het tempo waarin de Honda, Nissan en Toyota nieuwe capaciteit bouwen bestaat nu al overcapaciteit in de VS. De Japanse autofabrieken in de VS zijn onmetelijk veel efficienter dan hun Amerikaanse concurrenten: in totaal ongeveer 30.000 werknemers produceerden 22 procent marktaandeel, terwijl Ford, GM en Chrysler voor de overige 78 procent maar liefst 630.000 mensen in dienst hebben (een fractie van hun produktie wordt geexporteerd).