VS brengen weer grote satelliet voor spionage in omloop

ROTTERDAM, 24 febr. - Op de Amerikaanse ruimtevaartbasis Cape Canaveral worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de lancering van het ruimteveer Atlantis. Nadat de lancering al enkele keren was uitgesteld, zal de Atlantis vermoedelijk zaterdag met zijn missie beginnen, waarbij het ruimteveer een reusachtige spionage- en afluistersatelliet van het Amerikaanse ministerie van defensie in een zodanige baan om de aarde moet brengen, dat het toestel vrijwel het gehele gebied van de Sovjet-Unie bestrijkt.

Voor dat doel wordt voor het eerst sinds er Space Shuttles worden gelanceerd (april 1981), gemikt op een omloopbaan, die een hoek maakt van 62 graden ten opzichte van de evenaar. Voor vrijwel alle ruimteveermissies wordt een inclinatie van ruim 28 graden aangehouden en slechts een enkele keer - met name tijdens vluchten met een Spacelab aan boord - werd voor een inclinatie van 57 graden gekozen. Door nu een baan te volgen met een hoek van 62 graden op de evenaar, komen ook de noordelijker gelegen delen van de aarde en daarmee in feite het hele bewoonde gebied van de Sovjet-Unie binnen het bereik van de afluisterantennes en uiterst gevoelige camera's. De afluisterapparatuur is vooral bedoeld om een indruk te krijgen tot wat voor omvang de Sovjets hun geheime militaire communicatiesystemen hebben weten te moderniseren.

De bijna 17.000 kilogram wegende satelliet, aangeduid als AFP-731, zal ruim een etmaal na de start van de Atlantis, tijdens de 18de omwenteling, in een zeer lage baan (op ruim 200 kilometer hoogte) om de aarde worden geparkeerd. Vandaar ook dat het toestel is uitgerust met motoren die van tijd tot tijd zullen moeten worden ingeschakeld om te voorkomen dat het ruimtevoertuig door de afremmende werking van de dampkring naar de aarde terugvalt en grotendeels verbrandt. De missie van de Atlantis, die slechts vier dagen in beslag zal nemen, wordt uitgevoerd door vijf astronauten onder leiding van gezagvoerder John Creighton. De landing zal plaatsvinden op de luchtmachtbasis Edwards in Californie. Zoals de zaken er nu voor staan, zal er na deze vlucht nog maar twee keer een ruimtevaartmissie worden gevlogen met een volledig militaire lading. Het ministerie van defensie heeft al geruime tijd geleden besloten om militaire satellieten voortaan weer zo veel mogelijk met behulp van conventionele raketten - met name de zeer krachtige en daarvoor speciaal gebouwde Titan-4 - te lanceren, al zou het alleen maar zijn omdat die in de praktijk een flexibeler planning mogelijk maken, goedkoper zijn in het gebruik en omdat het ruimteveer toch niet kan worden toegepast voor de lancering van militaire kunstmanen in een baan om de polen.

Het is de bedoeling dat na de komende ruimteveerlancering op 12 april a.s. het ruimteveer Discovery van start gaat met - na jaren van uitstel - de grote, ruim 11 ton wegende Hubble-ruimtetelescoop, die vanuit een op 600 kilometer hoogte gelegen baan boven de storende aardse dampkring ongeveer 15 jaar lang sterren, sterrenstelsels, gaswolken en planeten zal bestuderen. Van de Hubble-ruimtetelescoop, waarvoor West-Europa een camera heeft geleverd voor het fotograferen van zwakke objecten, worden uiterst belangwekkende ontdekkingen verwacht, die wellicht zelfs tot het herschrijven van veel sterrenkundige handboeken en theorieen zullen leiden.

    • Sjoerd van der Werf