Voorwaarde aan invoer tropisch hout

DEN HAAG, 24 febr. - Nederland zal in beginsel geen medewerking verlenen aan projecten die het tropisch regenwoud nog verder kunnen aantasten. Vanaf 1995 wordt import van tropisch hout beperkt tot landen waar een beleid wordt gevoerd dat de bossen beschermt en duurzame produktie bevordert.

De ministerraad ging gistermiddag akkoord met deze maatregelen van de ministers Braks (lanbouw) en Pronk (ontwikkelingssamenwerking). Het is de bedoeling dat het kappen van tropisch hout in de produktielanden beheerst wordt door het opstellen van houtproduktieplannen voor de langere termijn te bevorderen. Nederland zal ook herbebossingsprojecten stimuleren en het wetenschappelijk onderzoek naar tropisch regenwoud versterken. Naar schatting wordt er per jaar ongeveer zeven miljoen hectare tropisch regenwoud gekapt.

In totaal beslaan de tropische regenwouden ongeveer 1,2 miljard hectare, hetgeen neerkomt op 6 procent van het landoppervlak op aarde. Ruim de helft van alle op aarde levende soorten planten en dieren komen er in voor. Kap leidt tot erosie van de bodem, vernietiging van flora en fauna en ontheemding van inheemse volkeren.