Verenigde Naties strijden tegen drugs

NEW YORK, 24 febr. - De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gisteren bij consensus een grootscheeps plan aanvaard om elke fase van de internationale handel in verdovende middelen aan te pakken, van de teelt van coca-bladeren en papavers tot en met de straatverkoop van cocaine en heroine. Een hoge VN-functionaris kapittelde de Assemble later echter omdat zij wel een ambitieus anti-drugsprogramma heeft opgesteld maar niet heeft uitgelegd waar het geld - naar schatting 9 miljard dollar - vandaan moet komen.

Het 16 pagina's tellende actieplan werd samen met een politieke verklaring aanvaard aan het einde van een vierdaagse zitting gewijd aan verdovende middelen - een 5 miljard dollar per jaar belopende handel, die in omvang slechts onderdoet voor de wapenhandel. In de politieke verklaring wordt de periode 1991-2000 uitgeroepen tot VN-decade tegen drugsmisbruik, die moet worden gewijd aan nationale, regionale en internationale programma's. In het actieprogramma wordt regeringen en internationale organen een uitgebreide serie aanbevelingen gedaan om drugs te bestrijden.

De Italiaanse jurist Giuseppe di Gennari, uitvoerend directeur van een van de drie VN-organen over drugs, noemde de verklaring van gisteren een 'interessante herhaling' van eerdere uitspraken van de VN. 'We zeggen weer dat preventie belangrijk is (..) de scholen moeten doen wat ze moeten doen, etcetera', zei hij.