Spijtoptanten hekelen succes treintaxi

ROTTERDAM, 24 febr. - Trots meldden de NS en de Nederlandse Samenwerkende Taxibedrijven (NST) op 8 februari het succes van hun 'treintaxi-project'. Op de achtste dag na de introductie van deze nieuwe vervoersvorm was, geheel volgens de prognoses, de tienduizendste passagier ingestapt voor een ritje van vijf gulden binnen de gemeentegrenzen. Inmiddels zijn meer dan 33.000 mensen per treintaxi vervoerd. De jaarprognose is naar boven bijgesteld van 600.000 naar 900.000 passagiers. Maar niet iedereen is tevreden. In sommige van de 30 proefgemeenten zijn taxibedrijven die niet aan het project meedoen in het geweer gekomen. In Ede-Wageningen en Dordrecht werden treintaxi's klemgereden of geblokkeerd. In Hengelo werd een taxichauffeur, na een scheldpartij op zijn collega's van de treintaxi, achtervolgd en bijna aangereden. Ook in Nijmegen, Hilversum, Heerlen en Leeuwarden werd de nieuwigheid niet zo goed ontvangen als de NS wil doen geloven.

De treintaxi is bedoeld om meer mensen te bewegen de auto thuis te laten en de trein te nemen. Op vertoon van zijn treinkaartje kan een reiziger in de plaats van vertrek of aankomst voor vijf gulden een biljet voor de treintaxi kopen. Daarmee kan hij in speciaal daarvoor bestemde auto's binnen de gemeentegrenzen worden vervoerd. Wel moet hij genoegen nemen met een wachttijd van maximaal tien minuten en met de mogelijkheid dat verschillende mensen tegelijk gebruik maken van een treintaxi.

Om de taxibedrijven warm te maken voor het project schreef de NS 1.300 leden aan van de organisatie van vervoerswerkgevers Nederlands Vervoer (NV). Uit de respondenten werd in 30 proefgemeenten een aantal bedrijven uitgekozen, op basis van financiele stabiliteit, bereidheid tot samenwerking en de plaatselijke behoefte aan treintaxi's. De organisatie van het project is nu in handen van een vennootschap onder firma waarin de NS en de Nederlandse Samenwerkende Taxibedrijven (NST) vertegenwoordigd zijn.

Volgens de NST zijn er ongeveer 4.000 taxi-vergunninghouders. Zonder de 1.430 in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (die geen proefgemeenten zijn) blijven 2.570 gegadigden voor het project over. Die zijn niet allemaal lid van de NV, en daarmee zijn de problemen begonnen. Critici van het project voelen zich gepasseerd omdat de NS alleen de bij de NV aangesloten taxibedrijven heeft aangeschreven. Dat is oneerlijke concurrentie en kartelvorming, vinden zij. H. B. Blommers, secretaris van de NST, wijst deze kritiek van de hand. Hij wijst erop dat al in een vroeg stadium genoeg publiciteit aan het project gegeven is. 'Sommige bedrijven die niet bij de NV zijn aangesloten en die toen gereageerd hebben, doen nu gewoon mee. Als je nu begint te klagen, terwijl je toen niet alert genoeg was, zeg ik: jammer, pech gehad.'

Dat vindt ook F. Remerie, projectleider van de NS: 'Veel bedrijven merken nu dat het project loopt en beginnen te klagen.' Maar er zijn ook andere klachten. J. Bakker, van een niet bij het project aangesloten taxibedrijf in Ede, zegt dat hij sinds de komst van de treintaxi de werktijd van zijn personeel heeft moeten halveren. Bakker had graag mee willen doen met het project, maar dan had hij er twee van zijn vier wagens voor moeten reserveren, en dat was hem te gortig. Taxichauffeurs die niet meedoen klagen ook dat de treintaxi's de regels overtreden. Ze zouden buiten de gemeentegrenzen rijden, ritten doorgeven aan 'gewone' wagens van hun bedrijf, en klanten opwachten bij disco's en cafes terwijl ze gebonden zijn aan hun plek bij het station. Ook klanten zouden frauderen, door een biljet te kopen met een uit de prullenbak gevist treinkaartje. J. Hese, van het taxibedrijf Lotax dat in Dordrecht treintaxi's exploiteert, ontkent de beschuldigingen. 'Het is pertinent niet waar dat we buiten de stad rijden. We hebben dat ook helemaal niet nodig, we hebben meer dan genoeg werk.'

Het gebrek aan deelname van andere taxibedrijven wijt hij aan hun slechte bedrijfsvoering. 'De bedrijven die er altijd met de pet naar hebben gegooid schreeuwen nu het hardst. ' In Ede-Wageningen zijn, na de blokkade van de treintaxi's op de eerste dag van het project, geen problemen meer geweest. Volgens J. v.d. Steeg van het taxibedrijf Kranenburg loopt het project 'als een trein'.

Hij verwacht dat het project ook voor de reguliere taxi's op den duur meer klanten op zal leveren. In Dordrecht is F. Thiele van de Dordrechtse taxicentrale, die niet meedoet, echter nog 'pisnijdig'. Hij wil de controverse op papier uitvechten; treintaxi's klemrijden is klant-onvriendelijk en bezorgt het taxibedrijf een slechte naam. De eerste stap heeft hij al gezet: de uitbreiding van concurrent Lotax met twee wagens ten behoeve van de treintaxi's wordt aangevochten bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag. In een motel te Bunnik staat op 6 maart beraad van ontevreden taxi-chauffeurs uit het hele land op stapel. Secretaris E. L. Elvers van Taxivervoer Nederland (TVN), een onderdeel van Nederlands Vervoer, betreurt alle onenigheid. Zijn organisatie heeft, zonder succes, in Ede-Wageningen geprobeerd te bemiddelen. Elvers verwacht dat de protesten na verloop van tijd zullen afnemen als de chauffeurs merken dat hun vaste klandizie toch niet wegloopt. 'Zakenlui die hun ritje kunnen declareren zullen toch met de gewone taxi's blijven rijden.'

Het experiment met de treintaxi zou pas na drie jaar worden geevalueerd. Volgens Elvers kon het wel eens nodig zijn om dat eerder te doen.