Restauratie van beeld en geluid

In de Philips laboratoria is men erin geslaagd kleine beschadigingen in gedigitaliseerd geluid en beeld zo te herstellen dat het nauwelijks te merken is.

Onderzoeker Raymond Veelhuis van het Philips Natuurkundig Laboratorium ging er van uit dat elk signaal bepaalde regelmatigheden vertoont. Bij het opvullen van het gat wordt dus een reeks digitale codes verzonnen die zoveel mogelijk lijkt op de omgeving. In proeven is gebleken dat de verzonnen reeks de oorspronkelijk reeks steeds dicht benadert.

Hetzelfde principe is te gebruiken bij de restauratie van beeldinformatie. Bij het digitaliseren verkrijgt men een veld van getallen. In zo'n veld stelt elk getal de helderheid van een beeldpunt voor. Bij de (toekomstige) verzending van beelden worden steeds 8(x)8 beeldpunten verstuurd en bij een transmissiefout kan een heel veld van 8(x)8 punten verloren gaan. Door de regelmaat van de helderheidsverdeling rondom het verloren veld te bepalen kan het ontbrekende vlakje heel aardig worden gereconstrueerd.