Pleidooi voor vierhonderd plaatsen extra bijhuisartsenopleiding

UTRECHT, 24 febr. - De opleidingscapaciteit voor huisartsen dient jaarlijks met ruim vierhonderd plaatsen te worden uitgebreid omdat er anders waarschijnlijk een groot tekort aan artsen zal ontstaan.

Tot die conclusie komt het Nederlands instituut voor onderzoek van de eerstelijns gezondheidszorg (NIVEL). Op grond van een aantal toekomstige ontwikkelingen verwacht onderzoeker L. Hingstman dat er jaarlijks 700 huisartsen moeten worden opgeleid om aan de behoefte te voldoen. Het aantal artsen bedraagt nu 6.300 en het aantal opleidingsplaatsen 260. Vooral de toegenomen behoefte aan thuiszorg betekent dat er een groter beroep op de huisarts zal worden gedaan. Om aan die vraag te kunnen voldoen moet het aantal huisartsen tot het jaar 2000 met 12,5 procent groeien. 'Met veel meer zekerheid' valt volgens Hingstman te voorspellen dat ook op grond van demografische ontwikkelingen - de vergrijzing - de vraag naar huisartsen de komende tien jaar met ruim elf procent toeneemt.

Andere factoren die in dit verband een rol spelen zijn volgens de onderzoeker een 38-urige werkweek, een stijging van de niet-patientgebonden activiteiten en een toename van de consultduur.