Oorlogsfanaat: Rambo-mes nodig om brood te smeren

VERVIERS, 24 febr. - De acht Nederlandse jongeren die met Kerstmis in een oorlogsbunker bij Luik zijn gearresteerd, hadden een ding gemeen: hun belangstelling voor alles wat met oorlog te maken heeft. 'We willen al die mensen, die in de oorlog hun leven geofferd hebben, herdenken met een museum. Want de jongeren van nu vergeten veel te snel wat er toen is gebeurd.'

Zo probeert een van hen, een 23-jarige man uit Kerkrade, aan de president van de rechtbank in Verviers uit te leggen waarom hij is geinteresseerd in het krijgsbedrijf. 'Dus daarom liep u met een bajonet rond', reageert de president. 'Nee, ik had geen ander geschikt mes om vlees te snijden', is het antwoord.

Of de aanklager genoeg bewijs kan vinden om het vormen van een rechtse militie aan te tonen, is tijdens de eerste zitting gisteren in Verviers nog niet duidelijk geworden. 'We wilden alleen Kerst gaan vieren met lachen en drinken', zeggen drie verdachten als de president vraagt wat ze kwamen zoeken in het fort van Aubin, waar aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 21 Belgische soldaten het leven lieten. Dat iedereen in militair tenue rondliep was om de goede kleren niet vuil te maken en om zich beter tegen de kou te beschermen tijdens het spoorzoeken. En de Rambo-messen waren bedoeld om boterhammen te smeren en hout te kappen voor het kampvuur. Dat twee van de deelnemers aan het kamp pistolen bij zich hadden, wisten de anderen niet en als ze het geweten hadden, waren ze niet meegegaan. En ook de betekenis van de vlag met het Keltisch kruis, die boven het fort wapperde, was de meesten ontgaan. Pas na hun arrestatie hadden zij te horen gekregen dat er iets mis was met dat symbool.

IJzerbedevaart

Alleen Jurgen W. wist wat de vlag betekende. Daar was hij achter gekomen tijdens een bezoek aan de IJzerbedevaart in Diksmuide. 'Daar heb ik sympathie opgevat voor extreem rechts. Maar als ik geweten had hoeveel moeilijkheden die vlag zou veroorzaken, had ik een piratenvlag of een met een biermerk meegenomen.'

Dan haalt de president van de rechtbank de foto's tevoorschijn, die een van de kampeerders heeft gemaakt. Op die foto zijn drie verdachten te zien die de Hitlergroet brengen voor de vlag. 'Zou u dat ook gedaan hebben voor een biervlag?' vraagt de president. 'Ach, het was een slechte grap', antwoordt W. Dan vraagt de president hem of hij zijn tatoeages kan laten zien. Op de rechterarm zijn een Keltisch kruis, de swastika en het SS-teken te onderscheiden. 'Dat heb ik jaren geleden gedaan, dat heeft niets te maken met de zaak waarvoor ik hier sta', zegt W. Het idee om in het fort van Aubin te gaan kamperen was afkomstig van het oudste lid van de groep, de 28-jarige voormalige Unifil-militair Van D. Hij kende het fort van eerdere bezoeken, had er zelfs rondleidingen verzorgd en wilde daar met de anderen een 'bevrijdingsmuseum' in vestigen. Hij had daar al uitvoerig over gecorrespondeerd met de Belgische autoriteiten en te horen kregen dat er eventueel een mogelijkheid zou bestaan het beheer over het fort te krijgen, nu de 'Amicale du fort d'Aubin' niet meer bestond.

Bij de voortzetting van de behandeling over een week komt ook de vraag aan de orde of de verdachten kinderen bedreigd hebben met een honkbalknuppel. Tijdens het vooronderzoek hebben de verdachten verklaard dat zij jongelui uit de buurt hadden betrapt op het stelen van benzine uit hun auto's.

Een van de advocaten, mr. Taquet uit Luik, maakte gisteren ernstig bezwaar tegen het lange voorarrest van de acht verdachten. Ofschoon de meesten volgens hem nauwelijks iets valt te verwijten, duurt hun voorarrest nu al negen weken.