Nijmegen wil flink gaan uitbreiden aan de overzijde van de Waal

NIJMEGEN, 24 febr. - De gemeente Nijmegen wil tot het jaar 2025 ruim 9000 woningen bouwen buiten de stadsgrenzen. De woningbouwplannen binnen de eigen administratieve grenzen lopen al in 1995 vast en men kan nu al niet meer voldoen aan de grote vraag naar vooral duurdere koopwoningen. De nieuwe bebouwing zou in de visie van het Nijmeegs stadsbestuur moeten komen ten noorden van de stad, direct aan de overzijde van de Waal, in de Over-Betuwe. Ter realisering van die woningbouwplannen zou er een nieuwe brug over de Waal moeten worden aangelegd tussen Weurt en Ewijk; de A52 tussen Nijmegen en Arnhem zou daardoor zijn functie als autosnelweg verliezen.

Gisteren presenteerde het gemeentebestuur twee mogelijkheden voor die 'Waalsprong', ontwikkeld door het bureau Bakker en Bleeker bv. Beide plannen voorzien in de aanleg van recreatiegebieden en woningbouw op een terrein van ongeveer 500 hectaren, gesitueerd tussen de kernen Oosterhout en Bemmel. Met deze gemeenten is al wel overleg gevoerd over de Waalsprong, maar de gesprekken hebben nog niet geresulteerd in overeenstemming. De gemeenten hebben, aldus Nijmegens loco-burgemeester W. Hompe 'wel begrip voor onze situatie, maar zij staan een andere oplossing voor'.

Ze willen de Nijmeegse woningbouwproblemen oplossen door het totaal van 9000 woningen te spreiden over alle kleine kernen in het gebied. De opstelling van de provincie Gelderland in deze wordt daarom met spanning afgewacht. Het provinciebestuur heeft aangekondigd in het najaar van 1990 te zullen komen met een zogenaamde selectieve ontwikkelingsschets voor het gebied. Daarin zal het aangeven voor welke oplossing het kiest. Dat Nijmegen woningbouwproblemen heeft is wel evident. In 1994 zal elk plekje in de stad zijn volgebouwd. Tot het jaar 2000 komt men ruimte voor 4000 tot 5000 woningen tekort. 'We willen helemaal niet groter groeien', aldus Hompe, 'we willen alleen voorkomen dat we leeglopen'.

Nijmegen heeft nog steeds een vertrekoverschot en wil, om de stedelijke voorzieningen betaalbaar te houden, het inwonertal op ongeveer 150.000 handhaven. Er zijn 25.000 mensen die wel in de stad werken, maar er niet wonen. Een enquete onder deze pendelaars heeft aangetoond dat het merendeel dat wel graag zou willen. Nijmegen heeft gekozen voor uitbreidingsplannen ten noorden van de stad om verschillende redenen. De toekomstige bewoners van het gebied kunnen volledig profiteren van alle grootstedelijke voorzieningen: het Nijmeegse 'centrum' ligt immers tegen de Waal aan. Bewoners van andere Nijmeegse wijken zijn om het centrum te bereiken vaak meer tijd kwijt dan de beoogde nieuwe bewoners. Het gebied is bovendien vanuit natuurwetenschappelijke oogpunt het minst waardevol van alle andere mogelijke uitbreidingsgebieden.

Er bevindt zich wel veel glastuinbouw, maar die zal volgens de Nijmeegse bestuurders nauwelijks lijden onder de plannen. De bedrijven die eventueel moeten verdwijnen, zouden waarschijnlijk ook sneuvelen in de structurele sanering die toch al in de glastuinbouw plaats heeft. Nijmegen wil in 1995 beginnen met de ontwikkelling van een van de twee gisteren overlegde plannen. 'Als de provincie ons niet steunt', aldus een min of meer dreigende Hompe, 'dan zullen we steun bij het rijk zoeken. Want deze plannen passen helemaal in het stedelijk concentratiebeleid dat men daar voorstaat'.