Nedship Bank

Nedship Bank, ofwel de Nederlandse Scheepshypotheekbank (onderdeel van de Rabobank), heeft haar resultaten vorig jaar aanzienlijk kunnen verbeteren dankzij een overwegend goed scheepvaartklimaat. Zodoende kon zij een zeer groot bedrag aan nieuwe leningen sluiten en de deelnemingen in het risicidragende kapitaal van rederijen vergroten. Ook voor 1990 verwacht de bank een verdere groei van de portefeuille en verbetering van het resultaat. Nedship Bank heeft gisteren meegedeeld dat de winst na belastingen is gestegen van fl.6,4 miljoen tot fl.9,8 miljoen. Het brutoresultaat verbeterde van fl.22,9 miljoen tot fl.29,6 miljoen. Aan de stroppenpot (VAR) werd met fl.16 miljoen nagenoeg hetzelfde als in 1988 toegevoegd.