Milieu-prijsvraag

ROTTERDAM, 24 febr. - De gemeente Rotterdam heeft een prijsvraag uitgeschreven die moet leiden tot het beste idee voor het verbeteren van het Rotterdamse milieu. De hoofdprijs is 10.000 gulden. Tevens is er nog eens vijf maal 2.000 gulden beschikbaar voor even zoveel categorieen (individuele burgers; basisscholen; scholen voortgezet onderwijs; bewonersorganisaties, verenigingen, buurt- en clubhuizen; bedrijven en ondernemingsraden).