Kohl overlegt over garanties voor Poolse westgrens

BONN, 24 febr. - Bondskanselier Kohl bespreekt vandaag en morgen met de Amerikaanse president Bush de mogelijkheid dat beide huidige Duitse staten in een ontwerp-verdrag een definitieve garantie voor de bestaande Poolse westgrens (de Oder-Neissegrens) vastleggen.

Na de totstandkoming van de Duitse eenheid zou dat verdrag moeten worden geratificeerd. Deze procedure komt overeen met een suggestie van de Poolse premier Mazowiecki, die overigens blijft bij zijn standpunt dat Polen dient te worden betrokken bij de besprekingen over Duitse eenheid van (eerst) de Bondsrepubliek en de DDR en (vervolgens) de Grote Vier uit de Tweede Wereldoorlog (de zogenoemde 'twee plus vier'-conferenties). De Bondsrepubliek heeft Poolse deelneming aan die conferenties tot nu toe afgewezen. Maar Mazowiecki kreeg gisteren voor zijn standpunt steun van Sovjet-minister Sjevardnadze (buitenlandse zaken), die de Poolse ambassadeur in Moskou toezegde daarvoor te zullen ijveren. Kohls uitgangspunt was tot dusver dat de Bondsrepubliek jegens Polen geen territoriale aanspraken heeft en dat ook in de jaren zeventig in bilaterale verdragen heeft vastgelegd, maar dat hij als Westduits kanselier over grenskwesties geen verklaringen kan afleggen namens een verenigd Duitsland. Als Bonn en Oost-Berlijn voor de totstandkoming van Duitse eenheid daartoe wel bereid zouden zijn, zou tegelijkertijd een internationaal obstakel op de weg naar die eenheid zijn opgeruimd.

Voor Kohls vertrek naar de VS heeft Mazowiecki, gisteren, nogmaals de kanselier telefonisch verzocht om niet over de toekomstige Duitse en dus ook Poolse grenzen te onderhandelen zonder rechtstreekse betrokkenheid van de Poolse regering. De Westduitse regeringswoordvoerder Vogel zei vrijdag dat de Bondsregering daarover na de Oostduitse verkiezingen van 18 maart met de nieuwe DDR-regering wil spreken.

Twee weken geleden had minister Genscher (FDP, buitenlandse zaken) al gesuggereerd om na 18 maart de Oost- en Westduitse parlementen een garantieverklaring voor de Oder-Neissegrens te laten uitspreken. Inmiddels is Genscher, zo heet het in Bonn, ook gewonnen voor de Poolse gedachte om beide Duitse staten nog voor de totstandkoming van Duitse eenheid in een ontwerp-verdrag de onaantastbaarheid van de Oder-Neissegrens te laten garanderen.

    • J. M. Bik