Hagelunie schat totale schade storm op 125 miljoen

ROTTERDAM, 24 febr. - Hagelunie Agrarische Verzekeringen heeft na de storm op 25 januari met orkaankracht 12.107 schademeldingen gekregen en schat de totale schade op grond hiervan op 125 miljoen gulden.

Van de binnengekomen schademeldingen betrof het in 7.535 gevallen schade aan kassen en in 3.400 gevallen schade aan het gewas in de kas. In 1.172 gevallen ging het om bedrijfsgebouwen die schade hadden opgelopen.

De schade aan de kassen was zeer verschillend. Het varieerde van het wegwaaien van een beperkt aantal ruiten tot compleet vernielde kassen. Ook nieuwe kassen die voldeden aan de bouwnorm waarin rekening is gehouden met zeer zware stormen konden de orkaankracht niet weerstaan.

De schade aan de gewassen is omvangrijk omdat het teeltseizoen net was begonnen. In veel gevallen moet opnieuw worden geplant. Voor de tuinder geeft dat een oogstachterstand van acht tot tien weken, net in de periode waarin zij voor vroege produkten over het algemeen een goede prijs krijgen, aldus de het verzekeringsbedrijf.

De Hagelunie rekent dit jaar met verlies te draaien als gevolg van het uit te betalen schadebedrag. Het is echter een risico waarmee het bedrijf als catastrofe-verzekeraar rekening houdt. Door de reserves die in de afgelopen twaalf jaar zijn opgebouwd en de herverzekeringscontracten wordt uitbetaling gegarandeert. Het concern is direct na de storm met een enquete begonnen om antwoord te krijgen op vragen welke kastypen en welke soorten glas zich het beste in de storm hebben gehouden. Na de storm waren er problemen snel nieuw glas te krijgen. Voor fabrikanten en leveranciers is het volgens het bedrijf ondoenlijk grote voorraden van zoveel verschillende maten glas aan te houden. Het verzekeringsbedrijf pleit dan ook voor standarisatie.

Andere schade-verzekeraars komen volgende maand met de schadecijfers.