Gamma

Gamma neemt 55 procent over van de stemgerechtigde aandelen van de Belgische textielgroep Textiles De Witte Lietaer, waarna Gamma een openbaar bod op de overige nog uitstaande stemgerechtigde aandelen zal uitbrengen. Gamma betaalt per aandeel 9.250 Belgische frank (ca.f 50,90), in welk bedrag het recht op het dividend over 1989 is opgenomen. Door het samengaan ontstaat een Europese textielgroep met een omzet van bijna een miljard gulden.