Belang KLM in Northwest loopt mogelijk gevaar

NEW YORK, 24 febr. - De grootaandeelhouders van Northwest Airlines, dat vorig jaar werd overgenomen en waarin KLM 800 miljoen gulden heeft belegd, willen de Hilton-hotelketen kopen en praten met Pan Am over samenwerking en eventuele overname van Atlantische routes.

Dat zegt het Amerikaanse tijdschrift Business Week op basis van anonieme bronnen.

Northwest is een van de meest met schuld beladen luchtvaartmaatschappijen van de Verenigde Staten. De aankoop van de Hilton-hotels of routes van Pan Am zou de schuldenlast van Northwest verder verhogen. Dat zou de kwetsbaarheid van Northwest kunnen vergroten, en daarmee de belegging van 800 miljoen gulden van KLM. Inkomsten van luchtvaartmaatschappijen zijn onvoorspelbaar en fluctueren sterk, zoals de Amerikaanse luchtvaart de afgelopen maanden heeft gemerkt. De winsten zijn in het vierde kwartaal flink aangetast door hogere olieprijzen, prijsconcurrentie en dalend luchtverkeer. Ook Northwest heeft daaronder geleden: volgens Business Week heeft Northwest in het vierde kwartaal 22,6 miljoen dollar verloren.

Daardoor zou de winst over geheel 1989 uitkomen op 274 miljoen dollar; Northwest had ten tijde van de overneming nog voorspeld dat die winst maar liefst 90 miljoen hoger zou liggen, op 364 miljoen dollar. Dat cijfer werd ook gebruikt bij kasstroom-berekeningen, die moesten bepalen hoeveel schuld Northwest kan dragen.

Een woordvoerder van Northwest zei dat de berichten over Hilton en Pan Am speculaties waren en dat hij daar niet op kon ingaan. Hij kon evenmin de kwartaal- en jaarcijfers bevestigen.

Niet bekend

Hun expansiehonger lijkt met de aankoop van Northwest nog niet gestild, getuige de plannen met Hilton en Pan Am. Checchi verzet zich tegen de nieuwe trend in het bedrijfsleven om schulden terug te brengen: 'Iedereen die serieus praat over het verminderen van schuld denkt niet goed na.'

Hij en Wilson zeggen dat het risico van lenen beperkt kan worden door een goede structuur van de lening.

Checchi en Wilson hebben deze methode - het belenen van vaste activa - het afgelopen halfjaar ook bij Northwest toegepast. Northwest stond bekend om zijn voorzichtige balans: 70 procent van de vliegtuigen was eigendom. Achttien van de 228 eigen vliegtuigen zijn nu verkocht en teruggeleased: zes nieuwe Boeings 747-400, zes A-320 en zes Boeings 727. En Checchi en Wilson zeggen daarmee te willen doorgaan.

    • Michiel Bicker Caarten