Winst chemieconcern ICI valt tegen

LONDEN, 23 febr. - Imperial Chemical Industries, het grootste Britse chemieconcern en een van de vijf grootste ter wereld, heeft het afgelopen jaar een brutowinst behaald van 1,5 miljard pond (4,9 miljard gulden), slechts 3,9 procent meer dan het jaar ervoor. Analisten menen dat ICI de eerste van de grote chemieconcerns is waarvan de cijfers uitwijzen dat een einde is gekomen aan de hausse voor chemiebedrijven, die de laatste jaren telkens een winstgroei van tien procent of meer konden rapporteren.

De omzet van ICI groeide met 12,6 procent tot 13,2 miljard pond (42,3 miljard gulden). De nettowinst van het concern steeg met 5,6 procent tot 930 miljoen pond. Het dividend is met tien procent verhoogd tot 55 pence per aandeel van een pond nominaal.

De resultaten van ICI zijn vooral in de tweede helft van 1989 verslechterd. Over het eerste halfjaar werd nog een stijging van de brutowinst gemeld van 18,1 procent bij een omzetgroei van 13,2 procent. Bestuursvoorzitter sir Denys Henderson schreef de teruggelopen winstgroei vooral toe aan gestegen grondstofprijzen en markten die stagneren door de hoge rentestand in het tweede halfjaar. Met name de vraag naar produkten voor de bouw en de automobielindustrie nam af, terwijl in basischemicalien ook sprake was van een lagere afzet doordat afnemers hun voorraden verminderden. Ook zou in enkele sectoren sprake zijn van overcapaciteit, wat druk legt op prijzen en marges.

ICI heeft op de ontwikkeling gereageerd door zijn werkmaatschappijen te vragen 'de buikriem aan te halen', zo zei Henderson gisteren in een toelichting op de jaarcijfers. Groei in investeringen, die in 1990 op het niveau van ongeveer een miljard pond worden gehouden, is niet voorzien.

Analisten zeiden gisteren de relatief tegenvallende resultaten te hebben verwacht. 'De hele markt wordt slechter', aldus een effectenanalist van Merrill Lynch. 'Het is niet iets dat alleen ICI betreft. De grote Duitse chemiebedrijven Hoechst, Bayer en BASF - en ook AKZO hebben ermee te maken. Wat dat betreft, mag ICI blij zijn dat het de jaren tachtig heeft gebruikt om het aandeel van de conjunctuur-gevoelige basischemie te verminderen ten gunste van farmaceutica en chemicalien voor specifieke toepassingen.' In de portfolio van ICI zorgde vooral farmaceutica (omzet 1,3 miljard pond) voor een hoger bedrijfsresultaat; een groei van 24,3 procent tot 399 miljoen pond. Het grootste aandeel aan het resultaat leverden industriele chemicalien (petrochemie, kunststoffen, vezels, explosieven; omzet 5,7 miljard pond) met 789 miljoen pond, een miljoen minder dan in 1988. Ook de bijdrage uit verven liep een miljoen pond terug tot 100 miljoen pond.

De agrochemie (zaadveredeling, bestrijdingsmiddelen; omzet 1,3 miljard pond) verbeterde het resultaat met 26,6 procent tot 152 miljoen pond. Uitgesproken zwak bleef de kunstmesttak van ICI (omzet 938 miljoen pond) waar het bedrijfsresultaat net als vorig jaar op 11 miljoen pond negatief uitkwam. Wat de toekomst van deze laatste sector betreft houdt Henderson 'alle opties open'. De bestuursvoorzitter toonde optimisme over de ontwikkeling van ICI in 1990. 'We stappen de jaren negentig in in een veel betere conditie dan het decennium ervoor. In 1980 kwam 70 procent van onze inkomsten uit olie en kunstmest, vandaag de dag komt niets van ons bedrijfsresultaat uit deze sectoren. Maar 50 procent van onze inkomsten vloeit voort uit produkten met een hoge toegevoegde waarde als farmaceutica, agrochemie, fijnchemie, kleurstoffen enz.' ICI heeft in Nederland dochterbedrijven in Rotterdam, Rozenburg, Waalwijk, Sint Annaparochie en Raamsdonksveer, waar in totaal ruim 2.400 mensen werken. De onderneming fabriceert in Nederland voor een waarde van 2,4 miljard gulden en verkoopt hier voor ruim een miljard.