'Uitstel aftopping reisforfait tast beleid aan'

DEN HAAG, 23 febr. - Het zou voor minister Maij-Weggen 'buitengewoon nadelig' zijn als de aftopping van het reiskostenforfait op de lange baan wordt geschoven. Ook als er wijzigingen worden aangebracht in de voorgenomen besteding van de opbrengst van het forfait wordt daarmee het beleid van de minister van verkeer en waterstaat aangetast. Maij-Weggen liet dit gisteren weten tijdens de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer. Juist gisteren maakten de fracties van CDA en PvdA bekend dat ze het aftoppingsvoorstel willen veranderen. Zij willen of het forfait voor reizigers in het openbaar vervoer volledig handhaven of de kosten voor abonnementen fiscaal aftrekbaar maken. Minister Kok (financien) heeft deze suggesties tot nu toe afgewezen.

De opbrengst van het reiskostenforfait zou in principe worden besteed aan milieumaatregelen bij Verkeer en Waterstaat, met name aan verbetering van het openbaar en ander collectief vervoer en aan verlaging van het tarief van de abonnementen. Als voor de reizigers in het openbaar vervoer fiscale voordeeltjes moeten worden geschapen, kan de tariefsverlaging waarschijnlijk niet doorgaan.

Maij-Weggen vreest bovendien dat doorvoering van de wijzigingen die de regeringsfracties hebben voorgesteld, tot verdere vertraging leidt. Eerder heeft ze er al genoegen mee moeten nemen dat op aandringen van de sociale partners de aftopping van 1 januari 1990 naar 1 mei werd verschoven, hetgeen automatisch minder inkomsten voor Verkeer en Waterstaat en het openbaar vervoer betekende. 'Ik zou het verdrietig vinden als de zaak voor de tweede keer wordt uitgesteld', zei Maij-Weggen gisteren.