Rabobank groeit sterk in het effectenbedrijf

UTRECHT, 23 febr. - De plaatsingskracht van de Rabobank bedraagt ongeveer 16 procent. Dat is het percentage aandelen dat bij grote beursintroducties als van DSM en DAF via de Rabo-organisatie bij beleggers terecht is gekomen. Dit zei drs. H. H. F. Wijffels, voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank vanochtend bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

Maar terwijl de Rabo in het effectenbedrijf, waar de provisie-inkomsten vorig jaar 50 procent stegen, de laatste jaren sterk in opkomst is, blijft de bank breder dan de collega's verweven met het wel en wee van de hele Nederlandse economie. 'Jaren als 1989 mogen er nog meer komen, ' aldus Wijffels. Gelijk de Nederlandse economie ging het ook goed met de Rabobank, die 1200 nieuwe arbeidsplaatsen creeerde. Dat is precies een procent van de 120.000 nieuwe banen die vorig jaar in Nederland werden geschapen, meldde Wijffels niet zonder trots.

Bij een oplopende rente kon de Rabo bovendien zijn grote 'gratis' eigen vermogen beter gebruiken in de concurrentieslag. Daardoor heeft de cooperatie goedkoper geld beschikbaar dan de andere banken. Een bankkrediet kostte bij de Rabo vorig jaar gemiddeld 7,4 procent rente. Dat is slechts 0,2 procent punt boven de gemiddelde kapitaalmarktrente. In de loop der jaren biedt de Rabo tarieven die gemiddeld 0,5 procent boven de kapitaalmarkt liggen, maar in tijden van snelle rentestijging is de bank extra in het voordeel.

Wijffels toonde zich verheugd dat voor het eerst sinds jaren de aanwas van spaargelden met vier miljard gulden weer flink van omvang was. Hij schreef dat toe aan de algemene groei van de koopkracht en hij voorziet dit jaar verdere groei. 'Je kunt je geld in deze onzekere tijden met hoge rente toch nergens beter beleggen dan op de bank' zo stelde hij. Vorig jaar was dat nog wat anders. De nieuwe obligatie- en andere beleggingsfondsen van de Rabo zijn vorig jaar tot boven de een miljard gulden gegroeid.

In 1989 is de kredietverlening aan de private sector bij de Rabo met 8,5 procent gestegen van 106,5 tot 115,6 miljard gulden. De baten stegen met 7,7 procent. De kostenstijging was vooral door automatisering gestegen naar 5,5 procent tegenover 4 procent in 1988. De nettowinst van de Rabo steeg met 15 procent van 778 tot 898 miljoen gulden. Voor dit jaar verwacht Wijffels een ongeveer gelijke winst. Hij noemde de algemene economische vooruitzichten 'tamelijk onzeker hoewel zeker niet slecht.'

De economische groei zal echter iets lager zijn dan de 3,5 a 4 procent van vorig jaar.

Per saldo ziet Wijffels de ontwikkelingen in Oost-Europa als voordelig voor Nederland. Negatief is de daardoor sterk stijgende rente. Maar de druk op de investeringen die daaruit voortvloeit weegt volgens Wijffels niet op tegen de bestedingsimpuls die de Duitse eenwording zal geven.