Moskou en Peking eens over troepen

PEKING, 23 febr. - Militaire deskundigen van China en de Sovjet-Unie hebben verklaard dat beide landen het eens zijn over de noodzaak tot wederzijdse troepenverminderingen langs hun 7.000 kilometer lange gemeenschappelijk grens.